Память и надежда: горизонты и пути осмысления

Паперова книга
80 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Цей збірник доповідей щорічної конференції «Успенські читання», що проходила в Києві 2009 року, присвячений осмисленню парадоксального поєднання фундаментальних для християнської культури категорій пам’яті і надії. Читач знайде тут тексти виступів митрополита Київського Володимира (Сабодана) та єпископа Переяслав-Хмельницького Олександра (Драбинко) про «київську ідею», роздуми Апостольського нунція архієпископа Івана Юрковича про богословські виміри надії, протоієрея Миколи Макара про біблійне розуміння надії, пріора монастиря у Бозі Енцо Б’янкі та мешканця цієї обителі Адальберто Майнарді. Ряд доповідей розповідають про тих, кого можна назвати «свідками надії» у наш час: про брата Роже з Тезе розказує брат Рішар, про патріарха Варфоломія Константинопольського – Юрій Чорноморець, про архієпископа Всеволода (Майданського) – священик Андрій Дудченко.

Своїми думками щодо філософських та культурологічних аспектів пам’яті і надії діляться філософи Сергій Кримський, Віктор Малахов, Андрій Баумейстер та Олександр Філоненко, історики Антуан Аржаковський, Володимир Бурега і Надія Нікітенко, літературознавець Ірина Багратіон-Мухранелі та інші. Соціально-моральні виміри теми розглядаються у доповідях протоієрея Георгія Коваленка й о. Дідьє Берті. Як доповнення до матеріалів конференції публікуються стаття Юрія Вестеля про св. Климента Римського і київський Центр св. Климента «Спілкування і діалог культур» та розділ зі спогадів Марини Новікової.


Этот сборник докладов ежегодной конференции «Успенские чтения», проходившей в Киеве в 2009 году, посвящен осмыслению парадоксального сочетания фундаментальных для христианской культуры категорий памяти и надежды. Читатель найдет здесь тексты выступлений митрополита Киевского Владимира (Сабодана) и епископа Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) о «киевской идее», размышления Апостольского нунция архиепископа Ивана Юрковича о богословских измерения надежды, протоиерея Николая Макара о библейском понимании надежды, приора монастыря в Бозе Энцо Бьянки и жителя этой обители Адальберто Майнарди. Ряд докладов рассказывают о тех, кого можно назвать «свидетелями надежды» в наше время: о брате Роже из Тэзе рассказывает брат Ришар, о патриархе Варфоломее Константинопольском – Юрий Черноморец, об архиепископе Всеволоде (Майданском) – священник Андрей Дудченко.

Своими мыслями о философских и культурологических аспектах памяти и надежды делятся философы Сергей Крымский, Виктор Малахов, Андрей Баумейстер и Александр Филоненко, историки Антуан Аржаковский, Владимир Бурега и Надежда Никитенко, литературовед Ирина Багратион-Мухранели и другие. Социально-нравственные измерения темы рассматриваются в докладах протоиерея Георгия Коваленко и о. Дидье Берти. В дополнение к материалам конференции публикуются статья Юрия Вестеля о св. Клименте Римском и киевском Центре св. Климента «Общение и диалог культур» и раздел из воспоминаний Марины Новиковой.

Серія Успенські читання
Категорії Філософія, Християнство
Обкладинка тверда
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 536
Вага 680.00 кг
ISBN 978-966-378-167-9
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти