Праздник: благодарение, освобождение, единение

Паперова книга
100 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Ювілейний (десятий) збірник щорічної конференції «Успенські читання» (Київ, 2010 р.) присвячений осмисленню свята – явища, такого близького й радісного серцю кожної людини, але разом із тим – свята як однієї з фундаментальних категорій і християнської, і загальнолюдської культури. Своїми думками про богословський вимір та християнське переживання свята поділилися Митрополит Київський і всієї України Володимир, Митрополит Мінський і Слуцький Філарет, Митрополит Волоколамський Іларіон, архієпископ Бориспільський Антоній, архієпископ Переяслав-Хмельницький Олександр, Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Іван Юркович, настоятель монастиря в Бозе Енцо Б’янкі і брат Адальберто Майнарді, ігумен Михайло Ван-Парейс із монастиря Шеветонь, брат Рішар із Громади Тезе, свящ. Мілан Жуєт із Риму, прот. Микола Макар, о. Володимир Зелінський з Італії, богослови Карл Християн Фельмі та Йоганнес Ольдеман із Німеччини й ін. Про культурологічні, історичні й філософські аспекти свята говорили літературознавці Жорж Ніва з Женеви, М. А. Новікова із Сімферополя та І. Л. Багратіон-Мухранелі з Москви, українські філософи В. А. Малахов, І. В. Голубович, О. О. Баумейстер та А. С. Філоненко, історики В. В. Бурега, Н. Н. Нікітенко та ін. Як додаток до матеріалів конференції публікується стаття відомого християнського філософа із США Михайла Епштейна. Публікації розділу «Зі спадщини» представлені перекладом бесіди про свято брата Роже, засновника й настоятеля Громади Тезе, а також невиданими матеріалами Дмитра Чижевського і прот. Георгія Флоровського.

Книга адресована всім, хто цікавиться християнською культурою і, особливо, студентам і викладачам духовних і світських закладів.


Юбилейный (десятый) сборник ежегодной конференции «Успенские чтения» (Киев, 2010 г..) посвящен осмыслению праздника – явления, такого близкого и радостного сердцу каждого человека, но вместе с тем – праздника как одной из фундаментальных категорий и христианской, и общечеловеческой культуры. Своими мыслями о богословском измерении и христианском переживании праздника поделились Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Бориспольский Антоний, архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр, Апостольский нунций в Украине архиепископ Иван Юркович, настоятель монастыря в Бозе Энцо Бьянки и брат Адальберто Майнарди, игумен Михаил Ван Парейс из монастыря Шеветонь, брат Ришар с Общины Тэзе, свящ. Милан Жует из Рима, прот. Николай Макар, о. Владимир Зелинский из Италии, богословы Карл Христиан Фельми и Иоганнес Ольдеман из Германии и др. О культурологическом, историческом и философском аспектах праздника говорили литературоведы Жорж Нива из Женевы, М. А. Новикова из Симферополя и И. Л. Багратион-Мухранели из Москвы, украинские философы В. А. Малахов, И. В. Голубович, А. В . Баумейстер и А. С. Филоненко, историки В. В. Бурега, Н. Н. Никитенко и др. В дополнение к материалам конференции публикуется статья известного христианского философа из США Михаила Эпштейна. Публикации раздела «Из наследия» представлены переводом беседы о празднике брата Роже, основателя и настоятеля Общества Тэзе, а также неизданными материалами Дмитрия Чижевского и прот. Георгия Флоровского.

Книга адресована всем, кто интересуется христианской культурой и, особенно, студентам и преподавателям духовных и светских учреждений.

Серія Успенські читання
Категорії Філософія, Християнство
Мова російська
Обкладинка тверда
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 504
Вага 680.00 кг
ISBN 978-966-378-211-8
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти