Дружба: ее формы, испытания и дары

Наклад закінчився
Погортати книгу
ОПИС

Цю збірку складають матеріали щорічної міжнародної конференції «Успенські читання», що проходила у Києві 2007 року. Дружба – це те, що сучасний світ настирно виганяє за свої межі і без чого він не може існувати, піднімаючи людину до висот жертвенної, самозреченої любові – бо «не має більше тої любові, коли хтось положить душу свою за друзі свої» (Іоан 15:30), – вона разом з тим дарує відчуття підтримки, радість, впевненість, надію. Вона залучає людину до кола довірених Божих обранців: «Я назвав вас друзями, тому що сказав вам все, що чув від Отця Мого», – сказав Христос (Іоан 15:15). Своїми враженнями про дружбу діляться богослови, філософи, філологи, історики: Митрополит Мінський і Слуцький Філарет, архиєп. Полтавський і Кременчуцький Філіп, архиєп. Іван Юркович, о. Михаїл Аксьонов-Меєрсон, о. Михаїл Ван Парейс, о. Антоній Ламбрехтс, о. Володимир Зелінський, Ізабель де Андіа, Олена Глазова, Ірина Багратіон-Мухранелі, Катажина Перейра, Марек Кіта, Антуан Аржаковський, Надія Нікітенко, Віктор Малахов, Костянтин Сігов, Микола Еппле, Віталій Даренський. Збірник доповнений матеріалами, присвяченими пам’яти тих, хто пішов із життя: В. С. Горського та М. М. Косицького. Рубрика «Зі спадку» познайомить читача з маловідомою статтею С. С. Аверинцева і надасть нові матеріали про М. О. Полторацького.

Книга призначена для всіх, хто цікавиться різноманітними галузями гуманітарних знань, особливо, для викладачів і студентів духовних і світських закладів.


Этот сборник составляют материалы ежегодной международной конференции «Успенские чтения», проходившей в Киеве в 2007 году. Дружба – это то, что современный мир настойчиво выгоняет за свои пределы и без чего он не может существовать, поднимая человека к высотам жертвенной, самоотверженной любви – потому что «не имеет больше той любви, если кто-то положит душу свою за други свои» (Иоанн 15 30) – она ​​вместе с тем дарит ощущение поддержки, радость, уверенность, надежду. Она привлекает человека в круг доверенных Божьих избранников: «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего», – сказал Христос (Ин 15:15). Своими впечатлениями о дружбе делятся богословы, философы, филологи, историки: Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, архиеп. Полтавский и Кременчугский Филипп, архиеп. Иван Юркович, о. Михаил Аксенов-Меерсон, о. Михаил Ван Парейс, о. Антоний Ламбрехтс, о. Владимир Зелинский, Изабель де Анди, Елена Глазова, Ирина Багратион-Мухранели, Катажина Перейра, Марек Кита, Антуан Аржаковский, Надежда Никитенко, Виктор Малахов, Константин Сигов, Николай Эппле, Виталий Даренский. Сборник дополнен материалами, посвященными памяти ушедших из жизни В. С. Горского и Н. Н. Косицкого. Рубрика «Из наследства» познакомит читателя с малоизвестной статье С. С. Аверинцева и предоставит новые материалы о Н. А. Полторацкого.

Книга предназначена для всех, кто интересуется различными отраслями гуманитарных знаний, особенно для преподавателей и студентов духовных и светских учреждений.

Серія Успенські читання
Категорії Філософія, Християнство
Мова російська
Обкладинка тверда
Фомат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 456
Вага 400.00 кг
ISBN 978-966-378-088-7
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти