Цимбаленко Олена

Олена Цимбаленко - кандидат психологічних наук, поведінко- вий консультант та корекційний педагог. У 2012 році заснувала перший в Україні абілітаційний центр для дітей з порушеннями розвитку, що працював за прин­ ципами Прикладного Аналізу Поведінки (АВА). Поєднання біхевіорального підходу та авторських напрацювань дозво­ лило отримувати унікальні результати у роботі з різними категоріями дітей: від дітей з порушеннями розвитку до обдарованих, адже принципи формування поведінки єдині і розуміння цих принципів дозволяє керувати розвитком дитини та спрямовувати його у конструктивне русло, суттєво покращувати якість життя не лише дітей, а й дорослих. Результати роботи Олени та закладів під її керівництвом отримали широке визнання не лише в Україні, а й за її межами. Проте сама постать автора та окремі її твердження вже тривалий час викликають жваві дискусії у спільноті батьків та спеціалістів. На даний момент Олена є засновником низки освітніх проектів, автором про­ світницьких та наукових статей.
 

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти