Связь времен

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

«Зв’язок часів» – остання книга Сергія Сергійовича Аверинцева, зміст якої, заголовок і композиція визначені автором. Книга містить відповідь Аверинцева на ключовий виклик ХХ століття – спробу тоталітарних режимів порвати з біблійною традицією та класичним спадком людства. Продуману форму цієї відповіді відображають п’ять розділів книги: «Читаючи Старий Завіт» (праці про Премудрість і Псалми); «Зі світу античної літератури» (Плутарх і Вергілій); «Сподівання мов і благовістя Христове» (містить зокрема оригінал ключовою роботи «Образ Ісуса Христа у православній традиції», який публікується вперше), «Російська культура у Всеєвропейському контексті. Співзвуччя та контрасти» (від «Повісті временних літ», Григорія Турського та Стефана Пермського до Жуковського, Крилова, Пушкіна, Вяч. Іванова та Бахтіна); «Серця сумні замети, або Актуальне, надто актуальне» (від аналізу ідеологій тоталітаризму й релятивізму до думок про «солідарність поколінь як чинника громадянської свободи»).

Поколінню Аверинцева ми зобов’язані тим, що не все перервалося, що вразливий «зв’язок часів» відновлений. Для нових поколінь особливе значення має це свідоцтво – підсумковий том праць нашого великого сучасника.


«Связь времен» – последняя книга Сергея Сергеевича Аверинцева, содержание которой, заголовок и композиция определены автором. Книга содержит ответ Аверинцева на ключевой вызов ХХ века – попытку тоталитарных режимов порвать с библейской традицией и классическим наследием человечества. Продуманную форму этого ответа отражают пять разделов книги: «Читая Ветхий Завет» (работы о Премудрости и Псалтирь) «Из мира античной литературы» (Плутарх и Вергилий) «Чаяния языков и благовестие Христово» (содержит в том числе оригинал ключевой работы «Образ Иисуса Христа в православной традиции», который публикуется впервые), «Русская культура в Всеевропейском контексте. Созвучие и контрасты» (от «Повести временных лет», Григория Турского и Стефана Пермского к Жуковскому, Крылова, Пушкина, Вяч. Иванова и Бахтина) «Сердца горестные заметы, или актуальное, слишком актуальное» (от анализа идеологий тоталитаризма и релятивизма к мыслям о «солидарности поколений как фактора гражданской свободы»).

Поколению Аверинцева мы обязаны тем, что не все прервалось, что уязвимая «связь времен» восстановлена. Для новых поколений особое значение имеет это свидетельство – итоговый том трудов нашего великого современника.

Категорії Культурологія, Християнство
Мова російська
Обкладинка тверда
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 448
ISBN 966-7888-84-3
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти