Переводы: Многоценная жемчужина

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

У цей том Зібрання творів С. С. Аверинцева увійшов збірник «Многоцінна перлина», значно доповнений порівняно з попередніми його виданнями в Москві 1994 і 1987 років (під назвою «Від берегів Босфору до берегів Євфрату»). Збірник містить переклади найкращих зразків християнської писемності сирійців, коптів і ромеїв (візантійців) першого тисячоліття нашої ери. Представлене зібрання прозових і поетичних текстів відзначається великим тематичним і жанровим розмаїттям: твори таких прославлених Отців Церкви, як преп. Єфрем Сирин, свят. Григорій Богослов, преп. Іоанн Дамаскін, преп. Симеон Новий Богослов, преп. Ісаак Сирин (Ніневійський), преп. Феодор Студит; висловлювання пустельників, що ввійшли до знаменитих збірок «Лавсаік», «Луг духовний» і «Вислови отців пустелі»; зразки богослужбової поезії; християнські апокрифи і гностичні твори.  Більшість пропонованих перекладів вперше побачила світ у складі цього збірника. Переклади супроводжуються докладними коментарями історико-філологічного й богословського характеру. Книга відкриває нові горизонти в осмисленні становлення християнської культури та незамінна для всіх, хто цікавиться християнством, релігією та культурою.


В настоящий том Собрания сочинений С. С. Аверинцева вошел сборник «Многоценная жемчужина», значительно дополненный по сравнению с предыдущими его изданиями в Москве в 1994 и в 1987 гг. (под названием «От берегов Босфора до берегов Евфрата»). Сборник включает переводы лучших образцов христианской письменности сирийцев, коптов и ромеев (византийцев) первого тысячелетия нашей эры. Представленное собрание текстов в прозе и стихах отличается большим тематическим и жанровым разнообразием: творения таких прославленных Отцов Церкви, как преп. Ефрем Сирин, свят. Григорий Богослов, преп. Иоанн Дамаскин, преп. Симеон Новый Богослов, преп. Исаак Сирин (Ниневийский), преп. Феодор Студит; высказывания отшельников, вошедшие в знаменитые сборники «Лавсаик», «Луг духовный» и «Изречения отцов пустыни»; образцы богослужебной поэзии; христианские апокрифы и гностические сочинения. Большинство предлагаемых переводов впервые увидело свет в составе настоящего сборника. Переводы сопровождаются подробными комментариями, носящими историко-филологический и богословский характер. Книга открывает новые горизонты в осмыслении становления христианской культуры и незаменима для всех, интересующихся христианством, религией, культурой.

 

Категорії Культурологія, Християнство
Мова російська
Обкладинка тверда
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 450
ISBN 966-7888-87-8
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти