Что такое Православие?

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ДОВКОЛА КНИГИ
ОПИС

Антуан Аржаковський — французький історик і мислитель, автор ряду відомих книг про новітню історію православної думки і публікацій на актуальні церковно-суспільні теми. У цій самобутній книзі він прокладає нові шляхи осмислення православ’я, розкриваючи його глибину і багатовимірність. Автор простежує метаморфози поняття православ’я в історичній динаміці двох тисячоліть з богословської, філософської, соціально-політичної та духовної точок зору, пропонуючи їх несподіваний і масштабний синтез. Православ’я розкривається одночасно як чотири парадигми: «правильне прославляння», «права істина», «вірна пам’ять» і «справедливе знання». У книзі показано, що в різні епохи на перший план виступала одна з цих чотирьох парадигм і що ознакою нашого часу є зростання розуміння православ’я як «справедливого знання». Таке повернення до початкових сенсів православ’я знову стає життєво важливим за часів церковно-конфесійних і національно-політичних криз. Книга буде цікавою і цінною для всіх, кого цікавить сенс християнства в історії і сучасності.


Антуан Аржаковский — французский историк и мыслитель, автор ряда известных книг о новейшей истории православной мысли и публикаций на актуальные церковно-общественные темы. В этой самобытный книге он прокладывает новые пути осмысления православия, раскрывая его глубину и многомерность. Автор прослеживает метаморфозы понятия православия в исторической динамике двух тысячелетий с богословской, философской, социально-политической и духовной точек зрения, предлагая их неожиданный и масштабный синтез. Православие раскрывается одновременно как четыре парадигмы: «правильное прославление», «правая истина», «верная память» и «справедливое знание». В книге показано, что в разные эпохи на первый план выступала одна из этих четырех парадигм и признаком нашего времени является рост понимания православия как «справедливого знания». Такой возврат к исходным смыслам православия снова становится жизненно важным во времена церковно-конфессиональных и национально-политических кризисов. Книга будет интересна и ценна для всех, кого интересует смысл христианства в истории и современности.

Категорії Філософія, Християнство
Формат 150х205 мм
Кількість сторінок 608
Вага 0.75 кг
ISBN 978-966-378-582-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти