Літвін Ханна

У 1991-2016 роках Ханна Літвін працювала в польських дипломатичних представництвах у Львові, Римі, Москві, Мінську та Києві.
Автор численних туристичних та біографічних публікацій, опублікованих у польських та українських часописах. Вона також є автором каталогу польських пам’ятних місць у Римі, створеного на замовлення Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва.

Проживала в столиці України в 2011-2016 роках, коли її чоловік Генрик Літвін був послом Республіки Польща.

 

Hanna Litwin w latach 1991-2016 pracowała w polskich placówkach dyplomatycznych we Lwowie, Rzymie, Moskwie, Mińsku i Kijowie.
Jest autorką licznych publikacji o charakterze krajoznawczym i biografi cznym wydanych w polskich i ukraińskich czasopismach. Jest także autorką katalogu polskich miejsc pamięci w Rzymie wykonanego na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
W stolicy Ukrainy mieszkała w latach 2011-2016, kiedy jej mąż Henryk Litwin pełnił funkcję Ambasadora RP.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти