Козловський Віктор

Козловський Віктор Петрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». Тривалий час працював в Інституті філософії НАН України, де займався дослідженнями у царині філософії культури та історії філософії. Свідченням цього є індивідуальна монографія «Культурний смысл: генезис и функции» (1991), а також колективні праці, зокрема, «Мировоззренческая культура личности» (1987); «Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья» (1988); «Культурное развитие человека» (1989); «Бытие человека в культуре» (1992) та інші дослідження.
У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» викладає різні філософські дисципліни, а також займається вивченням вітчизняної та зарубіжної філософії. Ці дослідницькі інтереси втілились у низці публікацій у фахових часописах і колективних монографіях, зокрема, «Філософсько-антропологічні студії» (2003); «Концепція мультикультуралізму» (2005); «Українські інтелектуали: погляд із сьогодення» (2006); «Могилянські історико-філософські студії» (2008); «Філософська освіта в Україні: історія і сучасність» (2011) та в інших працях. Центральним напрямком інтелектуальних зусиль є дослідження філософської спадщини І. Канта, особливо його антропологічних ідей. Монографія «Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі» підсумовує довготривале студіювання антропологічного дискурсу фундатора критичної філософії.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти