История литургического движения

Паперова книга
80 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Книга о. Олів’є Руссо присвячена літургійному відродженню в Католицькій Церкві (огляд охоплює перший етап руху – від середини ХIX в. до початку XX ст.). Хоча явище це практично невідоме на Сході, воно є дуже суголосним православному світогляду. Глибока любов до богослужіння – осердя Церкви, гостра увага до його традицій, тонка й розбірлива герменевтика Передання, благоговіння перед святоотецькою спадщиною – основні риси літургійного руху на Заході. Все це не могло не викликати інтерес його діячів до богослужіння «стародавнього і сучасного Сходу», якому автор присвячує окремий розділ. Крім цього, книга містить нариси про літургійний рух у ряді країн Європи й дуже цікаві дослідження про відродження григоріанського співу середньовічного мистецтва. Олів’є Руссо гостро ставить питання про співвідношення традиції та еволюції в житті Церкви, демонструючи, наскільки різні й неоднозначні відповіді на нього давали видатні богослови ХIX і XX століть.

Книга буде цікавою для широкого кола читачів.


Книга о. Оливье Руссо посвящена литургическому возрождению в Католической Церкви (обзор охватывает первый этап движения – от середины ХIX в. до начала XX в.). Хотя явление это практически неизвестно на Востоке, оно очень созвучно православному мировоззрению. Глубокая любовь к богослужению – сердцевине Церкви, острое внимание к его традициям, тонкая и разборчива герменевтика Предания, благоговение перед святоотеческим наследием – основные черты литургического движения на Западе. Все это не могло не вызвать интерес его деятелей к богослужению «древнего и современного Востока», которому автор посвящает отдельную главу. Кроме этого, книга содержит очерки о литургическом движении в ряде стран Европы и очень интересные исследования о возрождении григорианского пения средневекового искусства. Оливье Руссо остро ставит вопрос о соотношении традиции и эволюции в жизни Церкви, демонстрируя, насколько разные и неоднозначные ответы на него давали выдающиеся богословы ХIX и XX веков.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Серія Bibliotheca Clementina
Категорії Історія, Християнство
Мова російська
Обкладинка м’яка
Формат 110 х 160 мм
Кількість сторінок 360
ISBN 978-966-378-300-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти