Декоративные ткани в мозаиках Равенны: семантика и культурно-смысловой контекст

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

У книзі розглядаються різноманітні зображення текстилю, присутні в багатьох сюжетах равеннских мозаїк візантійського періоду. Такі зображення вважалися декоративною складовою цих мозаїк. Представлені тканини аналізуються як іконографічні символи, чиє часте використання вказує на їхню зрозумілість й актуальність для людей тієї епохи.  Заради визначення семантичного значення зображень тканин автор звертається до чинників, що зумовили необхідність різних текстильних предметів в церковному і світському побуті пізньої античності.

Сукупність фактів, зібраних у книзі, показує, що тканини в равеннских мозаїках створюють точний і багатий контекст сюжетів, забезпечують їх взаємозв’язок. Розгляд семантики текстильних предметів в контексті культури, символіки, світогляду та церковної традиції пізньої античності відкриває нові грані іконографічної програми уславлених мозаїк Равенни.


В книге рассматриваются различные изображения текстиля, присутствующие во многих сюжетах равеннских мозаик византийского периода. Такие изображения считались декоративной составляющей этих мозаик. Представленные ткани анализируются как иконографические символы, чье частое использование указывает на их понятность и актуальность для людей той эпохи. Ради определения семантического значения изображений тканей автор обращается к факторам, которые обусловили необходимость различных текстильных предметов в церковном и светском быту поздней античности.

Совокупность фактов, собранных в книге, показывает, что ткани в равеннских мозаиках создают точный и богатый контекст сюжетов, обеспечивают их взаимосвязь. Рассмотрение семантики текстильных предметов в контексте культуры, символики, мировоззрения и церковной традиции поздней античности открывает новые грани иконографической программы прославленных мозаик Равенны.

Категорії Історія, Культурологія
Мова російська, українська
Обкладинка м’яка
Формат 165х230 мм
Кількість сторінок 496
Вага 0.61 кг
ISBN 978-966-378-483-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти