Арво Пярт: беседы, исследования, размышления

Немає в наявності
Погортати книгу
ОПИС

Зібрані в цьому виданні матеріали присвячені особистості й творчості одного з найглибших композиторів сучасності – Арво Пярта. Більшість текстів – зокрема, діалог А. Пярта з відомим італійським музикознавцем і публіцистом Енцо Рестані, статті Леопольда Браунайса і Саал Каредо, а також виступи самого композитора з нагоди вручення йому престижних міжнародних премій – були опубліковані спочатку італійською, а пізніше перекладені на німецьку, англійську, французьку та естонську мови. Російський переклад має велике значення для відновлення штучно перерваного в 1980 році, після вигнання А. Пярта з СРСР, контакту композитора з чутливою до його духовних і творчих пошуків аудиторією. Крім зазначених текстів, до книги включена також стаття московського музикознавця Олени Токун, яка публікується вперше. Найважливіша частина книги – висловлювання «від першої особи», пряма мова Арво Пярта, котра, як і його музика, відзначена єдністю мудрості й простоти. Інша частина книги – тексти-коментарі, музикознавчі статті про творчість А. Пярта. Предметом дослідження в них стає естетика і поетика стилю «tintinnabuli», видатного досягнення творчого мислення композитора, одного з найбільш значущих явищ музики другої половини ХХ – початку ХХІ століть.


Собранные в этом издании материалы посвящены личности и творчеству одного из самых глубоких композиторов современности – Арво Пярту. Большинство текстов – в частности, диалог А. Пярта с известным итальянским музыковедом и публицистом Энцо Рестани, статьи Леопольда Браунайса и Саал Каредо, а также выступления самого композитора по случаю вручения ему престижных международных премий – были опубликованы сначала на итальянском, а позже переведены на немецкий, английский, французский и эстонский языки. Русский перевод имеет большое значение для восстановления искусственно прерванного в 1980 году, после изгнания А. Пярта из СССР, контакта композитора с чувствительной к его духовным и творческим поискам аудиторией. Кроме указанных текстов, в книгу включена также статья московского музыковеда Елены Токун, которая публикуется впервые. Важнейшая часть книги – высказывание «от первого лица», прямая речь Арво Пярта, которая, как и его музыка, отмечена единством мудрости и простоты. Другая часть книги – тексты-комментарии, музыковедческие статьи о творчестве А. Пярта. Предметом исследования в них становится эстетика и поэтика стиля «tintinnabuli», выдающегося достижения творческого мышления композитора, одного из наиболее значимых явлений музыки второй половины ХХ – начала XXI веков.

Мова російська
Переклад Вайсбанд Алли, Комарової Наталі
Обкладинка Тверда
Фомат 148х240 мм
Кількість сторінок 218
Вага 0.40 кг
ISBN 978-966-378-312-3
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти