Володимир Біблер

Володимир Біблер (1918 – 2000) – російський філософ, культуролог, історик культури. Фундатор оригінальної філософської системи діа-логіки, або логіки діалогу культур. Біблер послідовно розвивав концепцію культури як діалогу культур: культури різних епох не знімають одна одну на шляху загальнолюдського прогресу, проте в мисленні, художньому баченні, громадському бутті сучасної людини вони спілкуються, сперечаються, взаємопередбачають і взаємообґрунтовують одна одну. Саме з  цього боку він аналізував гострі сучасні проблеми культури, цивілізації, громадянського суспільства, освіти тощо.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти