Теорія і практика перекладу

Теорія і практика перекладу

,

Японська мова

Том 2

Наклад книги закінчився

Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014, — 284 с.

Пропонований підручник допоможе майбутнім фахівцям з японської лінгвістики та перекладу дізнатися про ключові поняття перекладознавства, лінгвістичні методи дослідження перекладу, різні основи перекладознавства, окремі актуальні питання лексико-граматичного і стилістичного плану, головні віхи в історії розвитку перекладознавства та визначні досягнення у цій галузі на сьогоднішній день.

 У другому томі підручника розглядаються питання, присвячені методиці навчання перекладу з урахуванням потреб сучасності, що відбивається у підрозділах про типи мовленнєвих дій у контексті дослідження сучасного японського мовлення та перекладу, а також про переклад у контексті глобалізації.

Крім того, приділяється значна увага практичним аспектам перекладацької діяльності, пов’язаним з роботою з текстами, що належать до різних жанрів, стилів та форм мовлення.