Девять веков спустя. Заметки о Восточной схизме

Паперова книга
50 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Видатний богослов та історик Церкви Ів Конгар (1904-1995) досліджує коріння поділу, або "схизми", єдиної Христової Церкви на Західну та Східну. Хоча датою початку поділу прийнято вважати 1054 рік, автор показує, що сім'я формального розриву, що трапився, було посіяно задовго до цієї дати. Він вбачає основну причину і суть "схизми" у "відчуженості", що сформувалася протягом століть між Заходом та Сходом колишньої Римської імперії. Серед факторів, що вплинули на остаточне оформлення "схизми", автор називає правління імператора Карла Великого, появу ісламу, що став каталізатором політичного поділу Сходу і Заходу, та Хрестові походи. На думку Конгара, для зцілення цієї глибокої рани на тілі Церкви буде потрібно прийняття Заходом своєрідності та історичної реальності християнського Сходу. У свою чергу і Схід повинен прийти до розуміння особливостей Римської традиції в атмосфері любові і прощення.

Книга адресована всім, хто цікавиться християнством і його історією, особливо богословам, священнослужителям, вченим, студентам.


Выдающийся богослов и историк Церкви Ив Конгар (1904-1995) исследует корни разделения, или "схизмы", единой Христовой Церкви на Западную и Восточную.  Хотя датой начала разделения принято считать 1054 год, автор показывает, что семена случившегося формального разрыва были посеяны задолго до этой даты. Он усматривает основную причину и суть "схизмы" в сложившейся на протяжении веков "отчужденности" между Западом и Востоком бывшей Римской империи. Среди факторов, повлиявших на окончательное оформление "схизмы", автор называет правление императора Карла Великого, возникновение ислама, ставшего катализатором политического разделения Востока и Запада, и Крестовые походы. По мнению Конгара, для исцеления этой глубокой раны на теле Церкви потребуется принятие Западом своеобразия и исторической реальности христианского Востока. В свою очередь и Восток должен прийти к пониманию особенностей Римской традиции в атмосфере любви и прощения.

Книга адресована всем, кто интересуется христианством и его историей, особенно богословам, священнослужителям, ученым, студентам.

Серія Bibliotheca Clementina
Категорії Християнство
Мова російська
Переклад Володимир Каденко
Обкладинка м’яка
Формат 110 х 160 мм
Кількість сторінок 168
ISBN 978-966-378-162-4
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти