Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист

Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист

Книга:
Старец Иоанн Вишенский
Ціна:
136.00 грн.
Доставка:
5.00 грн.
Кількість:

Книга «Старець Іоан Вишенський: афонський подвижник і православнийписьменник-полеміст»

Книга Сергія Шумило «Старець Іоан Вишенський: афонський подвижник і православний письменник-полеміст» — написана з використанням невідомих раніше документів і рукописів з архівів на Святій Горі Афон в Греції.

Автор книги –Шумило Сергій Вікторович, директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні (МІАСУ), головний редактор наукового альманаху «Афонська спадщина».

У книзі вперше на основі маловідомих архівних документів зроблено спробу відтворення детального життєпису українського письменника-полеміста і афонського подвижника Івана Вишенського, який зіграв важливу роль у відродженні православ’я в Україні в XVIIстолітті. Також аналізується його духовно-літературна спадщина. На відміну від більшості світських дослідників, автор намагається поглянути на Івана Вишенського і його твори через призму афонскої ісіхастсько-святоотцівської традиції, в рамках якої мислив, писав і жив подвижник.

Крім того, автор спробував відшукати на Афоні печеру, в якій в затворі трудився старець Іоан Вишенський і де вінзакінчив свій земний шлях. У книзі читач дізнається не тільки про місце подвигів видатного письменника-полеміста, а й зможе побачити їх на численних фотографіях, зроблених автором і розміщених в книзі.

Відкривається книга зі вступного слова антіпросопа Афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря при Священному Кіноті Святої Гори Афон ієромонаха Кіриона. За його словами, «книга про старцяІоаннаВишенського послужить прославляннюпам’ятіцьоговидатного подвижника благочестя і відновленнюісторичноїсправедливостіщодоафонськогоперіодуйогожитія».

Як зазначає у своїйрецензії на книгу доктор філологічних наук, професорО. В. Александров, «автору книги вдалосястворитинайбільшповний і переконливийжиттєписІоаннаВишенського. Біографіяцього великого церковного діячасповнена так званих «білихплям». Реконструкціявідповіднихперіодів і ситуаційжиття в значніймірі утруднена. Однак автору вдалосянадзвичайнокоректновідтворитивідсутніскладовіжиттєпису… Але головне, звичайно, цезалученняновихджерел, недоступнихпопередникам С. В. Шумило, зокрема, які знаходяться в архіві Свято-Пантелеймонівськогомонастиря на СвятійГорі Афон».

Науковий редактор книги: Пелешенко ЮрійВолодимирович, доктор філологічних наук, провіднийнауковийспівробітникІнститутулітературиімені Т. Г. ШевченкаНаціональноїакадемії наук України.

Книга обсягом 208 сторінок забезпечена великим посилальним апаратом і ілюстративним матеріалом і буде цікава як фахівцям, так і всім, хто цікавиться церковною історією, літературою і богослов’ям. Рекомендована до друку рецензійною комісією Української Православної Церкви та Вченою радою Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

На підставі матеріалів книги С. В. Шумила Синод Української Православної Церкви 20 липня 2016 року прийняв рішення про причислення до лику святих старця Іоанна Вишенського (Журнал №29).

Шумило С. В. Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист. Материалы к жизнеописанию «блаженной памяти великого старца Иоанна ВишенскогоСвятогорца». – Киев: Издательский отдел УПЦ, Международный институт афонского наследия в Украине (МИАНУ), 2016. – 208 стр., илл.