Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття

Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. В. Терлецького та О. Вєдрова. – К.: Дух і літера, 2009. – 388 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-127-3

Праця проф. Вольфганга Рьода, одного з провідних сучасних істориків філософії зображує розмаїтий розвиток філософії епохи Модерну. Розпочинаючи свій виклад із творчості Р.Декарта, якого справедливо вважають піонером новочасної філософії, він простежує все багатство ідей цієї доби та їхні видозміни при подальшому розвої філософської думки в епоху Просвітництва, в творчості І.Канта і його перших тлумачів, а також у німецькому ідеалізмі. Своєрідність запропонованого підходу яскраво виявляється в історико-філософській концепції автора, який, долучаючись до кантівського розуміння філософії як «теорії досвіду», презентує сучасне прочитання історії філософії крізь призму «критичної філософії».

За спектром своєї тематики книжка цікава не лише для філософів, політологів, істориків, правників, а й стане у пригоді для всіх тих, хто не байдужий до перипетій науки, суспільства і культури ХVII–ХІХ століття.

Статті та рецензії: