Презентація книжки С. Головатого “Про людські права. Лекції”

Презентація книжки С. Головатого “Про людські права. Лекції”

Книгарня “Є”, видавництво “Дух і Літера ”, запрошують на презентацію книги Сергія Головатого «Про людські права. Лекції». Презентація відбудеться в понеділок, 27 лютого. Початок – о 18.30.

Учасники: Сергій Головатий, Богдан Ажнюк, Євген Бистрицький.

Ця книжка – перша і поки що єдина в Україні – про те, де взагалі беруться людські права і як, пробившись із філософських джерел та вилившись у моральний наказ, вони беруться юридичною вагою. У ній розкривається, як на зміну виплеканій філософами доби Просвітництва та матеріалізованій революціями XVIII століття концепції «права людини» (rights of man, droits de l’homme, Menschenrechte) в середині ХХ століття приходить та в подальшому всесвітньо утверджується ідея людських прав (human rights) як нормативне явище міжнародної та національних систем права.
Написана за джерелами західної філософської, політичної та правничої традиції, ця праця є запереченням панівного у вітчизняній юридичній теорії і практиці підходу до розуміння сутності людських прав, побудованого на традиції радянського і пострадянського нормативного позитивізму – того, що не дає відповідей на довгу низку питань, з-поміж яких ключові: чому людські права – це ті, що «внутрішньо притаманні людині», «природні», «вроджені», «невідокремні», «невідчужені»; у чому полягає схожість, а в чому – відмінність між такими поняттями, як: «природні права», «засадничі права», «основоположні свободи», «індивідуальні права/свободи», «громадянські права/свободи», «права та свободи людини і громадянина»; чому одні з прав надаються до судового захисту й без того, щоб їх було виписано в позитивному законі держави, а інші – не мають жодної перспективи на такий захист, якщо держава не ухвалила закону стосовно них; як читати формулу Всесвітньої Декларації ООН 1948 р. «людські права має бути захищено правовладдям»?
Також здійснено критичний аналіз сучасної української навчальної літератури (підручників, посібників), яка концентрує свій погляд виключно на викладі законодавства, а тому є малопридатною для підготовки майбутніх правників у рамках університетської освіти згідно з європейськими моделями. Натомість відповідно до Західної традиції права запропоновано висвітлення теми людських прав у формі лекцій із метою здобуття знань стосовно доктрин, принципів, інститутів, механізмів та процедур, що стоять на сторожі людських прав.
Книжка буде корисною для студентів, аспірантів та викладачів правничих шкіл, науковців у царині права, а також для суддів, адвокатів, прокурорів, та працівників публічної служби.

Учасники зустрічі: Сергій Головатий, Богдан Ажнюк, Євген Бистрицький.
Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3,
м. «Золоті Ворота».
Тел.: (044) 235 88 54
Вхід вільний.
Медіапартнер заходу — тижневик “Український тиждень”.