Давньогрецька мова

Давньогрецька мова

Підручник для філософів

К.: Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського; Дух і літера, 2011. – 640 с. – Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16
ISBN 978-966-2302-15-8; ISBN 978-966-378-220-1
Наклад книги закінчився

Пропонована книга – перше видання в Україні підручника давньогрецької мови для майбутніх фахівців із філософських наук.
Підручник складається зі вступного розділу, граматичного курсу, хрестоматії та давньогрецько-українського словника. До навчального матеріалу подається також філософська термінологія (у цілому понад 650 термінів). Теоретичні положення синтаксису ілюструються цитатами і фрагментами 90 прозових творів авторів класичної доби (переважно Платона, а також Горгія, Демосфена, Лісія, Ісократа, Фукідіда, Ксенофонта). Підручник містить розгляд літературних діалектів давньогрецької мови та хрестоматію уривків філософських творів Ксенофана, Геракліта, Анаксагора, Парменіда, Демокріта, Емпедокла, Платона, Аристотеля, Епікура. Матеріал відкриває доступ до всієї філософської спадщини античної Греції.
Для студентів та аспірантів відділень філософії, релігієзнавства, а також теологів.

Рецензії:

Фото з презентації підручника