Соціологія

Джерела тоталітаризму

Джерела тоталітаризму

Наші книги, Соціологія

Автор:

2-е. вид. / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 584 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-378-009-6
Наклад книги закінчився!

Увазі читачів пропонується фундаментальна праця видатного американського мислителя Ханни Арендт, яка доклала великих і плідних зусиль до глибокого вивчення тоталітаризму в історії людства. Розуміючи тоталітаризм як систему масового терору, що запроваджує в країні атмосферу загального страху, авторка досліджує умови його виникнення. Вона послідовно зіставляє дві форми тоталітаризму – націонал-соціалістську та інтернаціонал-більшовицьку, визначає роль, що її в тоталітарних системах відіграє ідеологія. Докладнiше

Розбудова капіталізму

Розбудова капіталізму

Наші книги, Соціологія

Автор:

Економічні перетворення у країнах колишнього радянського блоку

Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2003. – 636 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-56-8
Наклад книги закінчився!

У книзі А. Аслунда “Розбудова капіталізму” проаналізовані причини краху політичної та економічної системи комунізму, створеної на теренах Радянського Союзу та Східної Європи, закономірності посткомуністичних перетворень у різних країнах. Детально досліджуються процеси лібералізації, макроекономічної стабілізації та приватизації, які були основними сутнісними напрямами переходу до капіталізму. Розглядаються також соціальні й політичні передумови, наслідки трансформації посткомуністичного суспільства, роль зовнішніх факторів у цих процесах. Докладнiше

Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях

Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях

Книги інших видавництв, Соціологія

Автор: ,

К.: Абрис, 2004. – 104 с. – Мова рос. – Обкл. м’яка. – Форм. 84х108/16 – ISBN 966-531-164-6
Наклад книги закінчився!

Докладнiше

Конспект самоусвідомлення

Конспект самоусвідомлення

Історія, Наші книги, Соціологія

Частина 1 / Харків-Київ: Дух і літера, 2007. – 472 с. – ISBN 978-966-378-058-0
Наклад книги закінчився!

Київська родина Кушнірів зберегла один примірник тексту чернетки цього «Конспекту самоусвідомлення» і віддала його укладачеві після повернення його з ув’язнення. Реалії життя зазнали докорінних змін. Старий текст потребував актуальних змін вже на початку 70-х, а у 80-х був потрібен зовсім інший. Сил на справді інший вже не було, а старий текст просто осучаснювати було б нерозумно. Докладнiше

Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису

Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису

Наші книги, Соціологія, Християнство

Автор:

Наклад книги розпродано

К.: Дух і літера, 2003. – 544 с.
ISBN 966-7888-51-7

Як вписується українська доля у контекст світових процесів? Якою мірою українські Церкви спроможні відповісти на виклики часу?
Мирослав Маринович відповідає на ці питання, розглядаючи українську ідею з точки зору її християнського наповнення. На основі власного досвіду небай­дужого мирянина, а також з урахуванням великого опрацьованого мате­ріалу він аналізує окремі процеси, що відбуваються в сучасному хрис­тиянстві, зосереджуючи увагу на моральній (душпастирській) місії Церк­ви, на деяких історичних і сучасних проблемах її служіння, на питанні релігійної свободи. Зокрема, роздумує над долею Київської Церкви. Докладнiше

Діалоги на межі століть

Діалоги на межі століть

Історія, Наші книги, Соціологія

Наклад книги закінчився
К.: Дух і літера, 2003. – 472 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32 – ISBN 966-7888-28-2

Увазі читачів пропонуються стенограми засідань міждисциплінарного гуманітарного та суспільно-політичного семінару імені Івана Лисяка-Рудницького, що відбувся в Україні впродовж 1996-2000 років. Темами засідань були актуальні проблеми духовного та суспільного розвитку країни й світу; учасники діалогів – науковці, культурні та суспільні діячі України, Європи, Америки. Докладнiше

Між минулим і майбутнім

Між минулим і майбутнім

Наші книги, Соціологія

Автор:

К.: Дух і літера, 2002. – 321 с.
Наклад книги закінчився!

У світі західної політичної філософії ім’я видатного німецько-американського філософа Ханни Арендт (1906–1975) зажило великої слави. Для політичного мислення другої половини ХХ століття особливе значення мала її капітальна праця «Джерела тоталітаризму» (1951), завдяки якій, власне, й саме поняття тоталітаризму увійшло до активної частини сучасного політичного лексикону. Широко знані у світі і її праці «Становище людини» (1958), «Про насильство» (1970), «Життя Духу» (1971). Докладнiше

Укоренение. Письмо клирику

Укоренение. Письмо клирику

Наші книги, Соціологія, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2000. – 350 с.
Мова рос. – Обкл. тверд. – Форм. 84х108/32 – ISBN 966-7888-06-1
Наклад книги закінчився!

Сімону Вейль називав незрівнянним правдолюбцем нашого часу Альбер Камю. Андре Жід стверджував, що Сімона Вейль вирізняється серед письменників XX століття духовною глибиною. Реймон Арон, відмовляючись від звичного скепсису, приєднався до інтуїції Т. С. Еліота про те, що геніальність цієї жінки споріднена з геніальністю святих. Чеслав Мілош в «Іншій Європі» та Нобелівській лекції говорить про Сімону Вейль як про орієнтир нової солідарності. «Якщо XXI століття – буде, тобто якщо людство не занапастить своє фізичне чи моральне, чи інтелектуальне буття, не розучиться вкрай вшанувати розум і шляхетність, я зважився б припустити, що вік цей буде в якомусь істотному сенсі також і століттям Сімони Вейль» (Сергій Аверинцев). Докладнiше

Левіафан

Левіафан

Наші книги, Соціологія, Філософія

Автор:

Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2000. – 606 c. – ISBN 966-7888-04-5
Наклад книги закінчився!

«Левіафан» Томаса Гоббса вважається найзначнішою працею з політичної філософії, з-поміж написаних англійською мовою і, безперечно, входить до «золотого фонду» європейської філософської думки Нового часу. Впродовж трьох із половиною століть ця книга залишається предметом палких суперечок, інколи навіть обурень; усе це, зрештою, тільки сприяє з’ясуванню її справжньої величі. Дискусійний, провокативний характер думок Гоббса налаштовує на плідний діалог та всебічне обговорення принципових проблем ролі держав в історії народів, що й сьогодні стоять на порядку денному. Докладнiше

Енциклопедія політичної думки

Енциклопедія політичної думки

Історія, Наші книги, Соціологія

За ред. Девіда Міллера / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2000. – 472 с.
Обкл. м’яка – Форм. 260х200 – ISBN 966-7888-00-2
Наклад книги закінчився!

Оксфордська «Енциклопедія політичної думки», до написання якої було залучено найкращих фахівців чотирьох континентів, стала однією з найавторитетніших і найпопулярніших європейських енциклопедій сучасності. У ній висвітлено політичну історію людської цивілізації від Сократа до Сімони Вейль.
Вдала ідея її упорядників щодо поєднання в одній книжці філософії історії, історії політичної думки, історії та філософії права, соціальної філософії і політичної соціології робить її корисною і, крім того, необхідною як для дослідників минувшини, так і для пересічних учасників та головних дійових осіб сьогоденного політичного процесу. Докладнiше

Сторiнки:« Перша...789