Історія

Як нацизм прийшов до влади

Як нацизм прийшов до влади

Історія, Наші книги

Автор:

Наклад книги закінчився

Пер. з нім. — К.: Дух і літера, 2009. – 320 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-91-6

Ця книжка про німецький досвід історії від кінця Першої світової війни до приходу до влади нацистів. Зацікавлення людства тими подіями пояснювати навряд чи треба — нацистська ідеологія, а за тим практика втілення ідей націонал-фашизму коштували людству десятків і десятків мільйонів людей, вбитих, знищених, загиблих від голоду та хвороб. Крок за кроком автор описує і осмислює трагічний німецький досвід — шлях від Веймарської республіки до гітлерівського рейху. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Європи, історією ХХ століття.

Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті

Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті

Історія, Наші книги

Автор:

Книга:
Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті
Ціна:
85.00 грн.
Доставка:
5.00 грн.
Кількість:
Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2007. – 814 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-378-045-2

Книга видатного французького історика Франсуа Фюре ґрунтовно розкриває, яким чином комуністична ідея впродовж майже всього ХХ століття мала такий надзвичайний вплив на свідомість людей, незважаючи на трагічний досвід, яким вона заплямувала свій прапор спочатку в СРСР, а потім в іншим країнах Європи та за її межами. Контраст між перебігом більшовицької революції на різних щаблях її розвитку та ілюзіями, якими вона себе оточувала, якраз і є головною темою цієї великої аналітичної оповіді. Докладнiше

Томос Агапіс

Томос Агапіс

Історія, Наші книги, Християнство

Книга:
Томос Агапіс
Ціна:
57.00 грн.
Доставка:
5.00 грн.
Кількість:

Документи про відносини Римського і Константинопольського Престолів у 1958–1984 pp.

Пер. з англ.; наук. ред. Н. І. Кочан. – К.: Дух і літера, 2001. – 558 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16
ISBN 966-7888-20-7

Повне видання документів про відносини між Престолами Рима і Константинополя (1958–1984 pp.), перша частина яких (до 1970 р.) була підготовлена до друку Спільною католицько-православною комісією під назвою Томос Агапіс. Документи відбивають еволюцію зближення Церков Рима і Константинополя, зняття анафем 1054 р., започаткування і розвиток Діалогу любові, приготування ґрунту для Богословського діалогу між Римо-Католицькою Церквою і Помісними Православними Церквами з метою відновлення повноти спілкування у Таїнствах. Докладнiше

Рефлексії ідентичності

Рефлексії ідентичності

Історія, Наші книги, Соціологія

Автор:

Київ – Харків: Дух і літера, 2007. – 272 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 978-966-378-057-3
Наклад книги закінчився!

Автор походить із Холмщини, з польсько-українського порубіжжя, що є водночас і порубіжжям внутрішнього християнського розламу на християнство західне (латинське, католицьке, тобто вселенське) і християнство східне (грецьке, православне, і теж вселенське). Докладнiше

Слов’яни в європейській історії та цивілізації

Слов’яни в європейській історії та цивілізації

Історія, Наші книги

Автор:

2-е вид./ Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 512 с.

Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966–378–010–X
Наклад книги закінчився!

Ця книга – фундаментальна праця відомого американського історика чеського походження, який багато працював у наукових інституціях Європи та Америки, Френсіса Дворніка. Книга присвячена основним подіям і явищам в історії та культурі слов’янських народів протягом найскладнішого періоду Центральної та Східної Європи з ХІІІ до ХVІІІ ст. Детально розглянуто політичні та релігійні чинники історії слов’янства, культурні імпульси, що надходили з візантійського Сходу та латинського Заходу. Праця покликана сприяти з’ясуванню внеску слов’ян у політичний та культурний розвиток світу, реального історичного сенсу слов’ян як частини історії Європи загалом. Книга є одним із основних посібників, на яких виховуються численні покоління західних славістів. Докладнiше

Інтелектуальна історія лібералізму

Інтелектуальна історія лібералізму

Історія, Наші книги

Автор:

Наклад книги закінчився

Пер. з фр.– К.: Дух і літера, 2005. – 211 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-91-6

У цій роботі П. Манан поставив перед собою завдання представити головні напрямки та вирішальні моменти історії лібералізму, який уже близько трьох століть є першою й головною течією і, так би мовити, постійною основою сучасної політики Європи та Заходу. Читач знайде на цих сторінках, звісно, не політичну історію Європи, а, скоріше, макет цієї історії, перелік її ключових елементів. Дороговказами на цьому шляху автором обрано кілька основних творів політичної філософії, від Макіавеллі до Токвіля. Адже історія політичної філософії найкраще пояснює розвиток європейської історії.

Постаті ХХ століття

Постаті ХХ століття

Історія, Наші книги

Автор:

К.: Дух і літера, 2007. – 268 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32 – ISBN 966-7888-91-6
Наклад книги закінчився!

У книзі «Постаті ХХ століття» проаналізовано життя, діяльність та здобутки п’ятнадцяти видатних політичних лідерів минулого століття — Юзефа Пілсудського, Томаша-Гарріка Масарика, Карла Маннергейма, Едуарда Бенеша, Франсіско Франко, Цзян Цзінго, Августо Піночета, Маргарет Тетчер, Конрада Аденауера, Махатми Ганді, Ден Сяопіна, Джіммі Картера, Лі Куан Ю, Рональда Рейгана та Яноша Кадара. Усіх їх об’єднують дві риси: по-перше, кожен із них створив, відродив чи вивів із надглибокої кризи національну державу, по-друге, ще в недавньому минулому  більшість із них була «персонами нон грата» для радянського й, зокрема, українського читача. Нині, коли Україна все ще перебуває у пошуках визнаного загальнонаціонального лідера, деякі аналогії з видатними діячами минулого видаються особливо цікавими.

Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу

Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу

Історія, Наші книги

Автор:

 

Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 380 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-94-0
Райнгарт Козеллек є сьогодні одним з провідних німецьких істориків, головним теоретиком особливого напрямку німецької історіографії, що має назву Історія понять (Begrifsgeschichte). У роботі “Минуле майбутнє” Козеллеккрізь призму різних підходів досліджує досвід історичного часу та часові поняття. При цьому він насамперед звертається до нашого нового часу, але щоразу вдається до порівнянь із попередніми періодами. У методичному відношенні він послуговується даними соціальної історії, однак перш за все аналізуються мовні пам’ятки з метою виявлення та взаємного порівняння закодованого в них досвіду історичного часу та часових понять. Семантика озброює дослідника надійними індикаторами, котрі допомагають йому відкрити сліди зрушень в історії, а з ними – і зміни історичного часу. Козеллек творить елементи теорії історичного часу. Докладнiше
Конспект самоусвідомлення

Конспект самоусвідомлення

Історія, Наші книги, Соціологія

Частина 1 / Харків-Київ: Дух і літера, 2007. – 472 с. – ISBN 978-966-378-058-0
Наклад книги закінчився!

Київська родина Кушнірів зберегла один примірник тексту чернетки цього «Конспекту самоусвідомлення» і віддала його укладачеві після повернення його з ув’язнення. Реалії життя зазнали докорінних змін. Старий текст потребував актуальних змін вже на початку 70-х, а у 80-х був потрібен зовсім інший. Сил на справді інший вже не було, а старий текст просто осучаснювати було б нерозумно. Докладнiше

Політичні системи України 1917-1920 років:   спроби творення і причини поразки

Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки

Історія, Наші книги

Автор:

К.: Дух і літера, 2003. – 767 с.
Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-49-5
Наклад книги закінчився!

Монографія являє собою новий крок у вивченні передумов Визвольних змагань українського народу 1917–1920 рр., їх перебігу і багатопланових причин поразки. В роботі знайшли відображення всі стадії політичної еволюції України тієї доби аж до утвердження державності радянського зразка. Автор чи не вперше у вітчизняній історіографії робить спробу розглянути події і політичні спрямування різних течій в українській рево¬люції у набагато ширшому контексті світової геополітики, з’ясувати типологію української версії соціалістичних перетво¬рень, прослідкувати становлення і визначити перспективність української зовнішньої і внутрішньої політики того часу на обширному й ретельно добраному матеріалі конституційного процесу й законотворчості, окреслити етапи становлення політичної системи самостійної української державності поч. ХХ ст, запровадити до аналізу політичних перспектив україн¬ських політичних течій геополітичні категорії. Докладнiше

Сторiнки:« Перша...8910