Книги автора

История сексуальности-ІІІ: Забота о себе

История сексуальности-ІІІ: Забота о себе

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, Ґрунт; М.: Рефл-Бук, 1998. – 288 с.
Мова рос. – Обкл. тверд. – Форм. 60х88/16 – ISBN 5-87983-074-8
Наклад книги закінчився!

«Історія сексуальності» М. Фуко (1926–1984), найбільшого французького філософа, культуролога та історика науки, є циклом досліджень, присвячених генеалогії етики та аналізу різного роду «технік себе» в давнину, у Середньовіччі і в Новий час, а також питання про підстави християнської точки зору щодо проблем особистості, статі й сексуальності. У «Турботі про себе» (1984) автор описує еволюцію сексуальної моралі й модифікації різноманітних практик, за допомогою яких індивідуум конституює себе як такого (медичні режими, подружні зв’язки, гетеро- і гомосексуальні стосунки тощо), розглядає твори грецьких і римських авторів (філософів, риторів, медиків, літераторів, тлумачів снів та ін.) перших століть нашої ери, зокрема «Настанови подружжю» і «Діалог про любов» Плутарха, «Бесіди» Епіктета, «Листи до Луцілія» і «Про гнів» Сенеки, «Листи» Плінія Молодшого, «Роздуми» Марка Аврелія, «Сонник» Артемідора, «Дві любові» Лукіана, «Про призначення частин людського тіла» і «Про уражені місця» Галена, «Про медицину» Цельса, «Про жіночі хвороби» Сорана, трактати пізньоеллінських лікарів зі збірки Орібасія тощо. Докладнiше

Правила промови

Правила промови

Наші книги, Філософія

Автор:

К.: Дух і літера, 1993. – 61 c.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 70х90/32 – ISBN 5-8292-0036-8
Наклад книги закінчився!

Пропонована вперше українському читачеві лекція видатного французького філософа Мішеля Фуко (1926-1984) є унікальною спробою дослідження явища промови: процедур та принципів її творення, контролю за її поширенням у суспільстві, її взаємозв’язку з реальністю та автором. Докладнiше