Альманах «Афонское наследие» №№ 3 – 4

Альманах «Афонское наследие» №№ 3 – 4

Альманах «Афонська спадщина»

Новий випуск (№№ 3 – 4) наукового альманаху «Афонська спадщина» («The Athonite Heritage») вийшов в світ у рамках видавничих проектів Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні (МІАСУ).

Видання унікальне тим, що на його сторінках вперше українські і закордонні дослідники намагаються ретельно розглянути історію взаємовідносин України і країн Центрально-Східної Європи зі світовим центром православного чернецтва і містицизму на Афоні.

До альманаху увійшли матеріали проведених Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні наукових конференцій в Києві (2015) та Чернігові (2014 г.). Зокрема, тут міститьсяпонад 30 наукових статей і досліджень різних авторів з Греції, України, Росії, Італії, Сербії, Словенії, а також Святої Гори Афон. Кількість сторінок — 360, є велика кількість ілюстрацій.

У збірнику особлива увага приділяється ролі та значенню Афона, його традицій і спадщини у формуванні самобутньої вітчизняної духовності і культури, а також зародженню давньоруського чернецтва на Святій Горі, його зв’язкам з Київською Руссю і слов’янським світом.

Видання приурочене до 1000-річчя давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон. Відкривається альманах вітальним словом 101-річного ігумена Афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря схіархімандрита Ієремії (Альохіна), який незадовго до своєї кончини благословив вихід чергового випуску альманаху.

Головний редактор альманаху – директор Міжнародногоінститутуафонськоїспадщини в Україні Шумило Сергій Вікторович.

Альманах розрахований як на науковців, викладачів, священнослужителів, студентів, аспірантів, так і всіх, хто цікавиться церковною історією і афонскою спадщиною.Рекомендований до друкуВченою радою Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченката Рецензійноюкомісією Української Православної Церкви.

До складу редакційноїколегії альманаху входять: професорОксфордськогоуніверситету, митрополит ДіоклійськийКаллістУер (Оксфорд, Великобританія); ректор Київськоїдуховноїакадемії і семінарії, митрополит АнтонійПаканич (Київ, Україна); директор Інститутуархеології НАНУ, д.і.н., академік НАНУ П. П. Толочко (Київ, Україна); член-кореспондентАфінськоїакадемії, д.і.н., професор А.-Е. Тахіаос (Салоніки, Греція); старший науковийспівробітникОксфордського центру візантійськихдосліджень, відповідальнийсекретарМіжнародноготовариства «FriendsofMountAthos» д-р ГрехемСпік (Оксфорд, Великобританія); директор Міжнародногоінститутуафонськоїспадщини в Україні С. В. Шумило (Київ, Україна), та інші.

Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 3 – 4. Киев – Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. – 360 с., илл.