Володимир Єрмоленко - лауреат Премії Шевельова 2018!

Лауреатом Премії імені Юрія Шевельова 2018 року став філософ, есеїст та журналіст Володимир Єрмоленко з книгою “Плинні ідеології”. Премія заснована у 2013 році Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянською Бізнес-Школою, видавництвом "Дух і Літера" та Українським науковим інститутом Гарвардського університету.

Олексій Сігов
18.12.2018

Книга Володимира Єрмоленка «Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть» заслуговує на цю престижну нагороду з цілого ряду причин. По суті, вона повертає в український гуманітарний контекст мало присутній  жанр, а саме історію ідей, або інтелектуальну історію.

В Україні цей жанр досі лишається недостатньо розвинутим, натомість у західній літературі існує велика традиція такого способу мислення і письма. Історія – це не тільки історія подій, не тільки історія довгих процесів, це також історія про те, що люди думали. До певної міри цю лінію в нас було стерто в радянську епоху, тому що ідеї тлумачились передусім як ілюзії. В цьому сенсі книга Єрмоленка – це не тільки блискуче дослідження конкретного наукового предмета, а й гуманітарний маніфест: існує потреба в тому, щоб досліджувати окремі ідеї та «біографії» ідей. На думку літературного критика Євгенія Стасіневича, одна з переваг книги полягає в тому, що автору вдалося показати, як літературні метафори вплинули на політичні ідеї: «Всупереч "академічній" назві, така історія здатна вчепити широку аудиторію: йдеться не так про розвій окремих ідеологій, від контрреволюційності до зоополітики, як про точки доторку полярних систем між собою. Все глибинно подібне, проте не книга Єрмоленка: настільки жвавих досліджень не було ой як давно». Відтак, ця книга є передусім «біографією ідей»: вони народжуються в певний момент, у них є «батьки», вони ходять в університети, мають періоди юності, розквіту та старості, періоди божевілля. Зрештою, вони мають періоди палінгенесії (що є одним з ключових понять книги), себто регенерації.

Важливою характеристикою книги є її міждисциплінарність: автор майстерно грає на філософських, літературознавчих, історичних нюансах, при цьому лишаючись вірним ґрунтовності дослідження і ясності висловлення. Єрмоленко змальовує широку палітру інтелектуального життя на зламі ХІХ століття та протягом нього, в центрі його уваги – феномени і процеси, спровоковані Французькою революцією. Так автор плавно підводить до того, що можна вважати серцевиною книги – до оповіді про народження трьох «монстрів»: фашизму, нацизму і комунізму. Таке неквапливе введення в «дух» часу являє цінність не лише як цікава історико-культурна розвідка, а й допомагає в новому світлі подивитись на нашу пост-тоталітарну реальність, де розуміння історії як такої, що, структурована довкола протистояння лівих та правих течій, виявляється неадекватним звуженням перспективи, адже губиться найголовніше – спільний критерій для оцінки ідей. Відтак на перший план цілком виправдано виходить ідея плинності: плинність ідеологічних течій як перетікання між протилежностями демонструє, що насправді вороги є дуже схожими між собою і що кожний новий етап ідеологій формується як сплав таких протилежностей. Це дуже важливий урок для України. В ситуації, коли в нашому суспільстві досі немає згоди щодо критичного прочитання і засудження радянської тоталітарної парадигми, важливим є не лише компаративне прочитання комунізму, фашизму і нацизму, а й увага до спільних передумов їхнього виникнення та втілення в історичних процесах.

Зрештою, неабияким досягненням Єрмоленка є те, що «Плинні ідеології» зберігають вірність не лише історичним фактам і великій кількості першоджерел, що з ними майстерно працює автор, а й читачеві: в тому сенсі, що книга є передусім захопливою інтелектуальною пригодою, картою ідей, яка пропонує цікаву і гостинну до читача навігацію. Саме тому її легко читати не лише як цілісний трактат, а й по окремих розділах та навіть підрозділах: завдяки обраній стилістиці й методу викладу кожен із них є повноцінним входом до світу ідеологій.

Детальніше про премію: www.shevelyov-award.com

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти