Лисяк-Рудницький Іван

Іван Лисяк-Рудницький — історик української суспільно-політичної думки, політолог, публіцист. Автор праць з історії, що відкривали Україну Європі та світу. Походив із однієї із найвідоміших українських інтелігентських родин. Йому належать праці з історії України, української політичної думки XIX–XX ст. і теорії нації. Осереддя філософських зацікавлень вченого становило історичне пізнання, в центрі його історіографічних інтересів — історія української суспільно-політичної думки від середини XIX ст. до 30-х років XX ст. Найвагоміші його дослідження присвячені М. Драгоманову, В. Липинському, М. Хвильовому, О. Назарукові. Провідна тема як політолога — доля України в новітній історії, передусім аналіз визначальних тенденцій її політичних змін у контексті сучасного світового процесу та політичного прогнозування. Вихований на традиціях західноєвропейського лібералізму, — близький до «державницької школи» в українській історіографії.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти