Ледерак Джон Пол

Джон Пол Ледерак – американський професор міжнародної розбудови миру в Університеті Нотр-Дама, штат Індіана, і за сумісництвом заслужений вчений Східного менонітського університету. Він багато писав про розв'язання конфліктів і посередництво. Має докторську ступінь з соціології Університету Колорадо. У 1994 році став директором-засновником Центру правосуддя і розбудови миру в Східному менонітському університеті, де був професором. Наразі працює у фонді Humanity United. Будучи старшим науковим співробітником Humanity United, доктор Ледерах спирається на свій досвід трансформації конфліктів, щоб допомогти HU у розробці та вдосконаленні вимірюваних та впливових довгострокових стратегій. Доктор Ледерак отримав міжнародне визнання за свою новаторську роботу в галузі примирення та посередницької діяльності. Він надав консультації щодо зусиль з побудови миру в Сомалі, Північній Ірландії, Колумбії, країні Басків, Філіппінах, Таджикистані, Непалі, а також у Східній та Західній Африці. Він також допоміг розробити та провести сотні навчальних програм з питань трансформації конфліктів, посередництва та міжнародного миробудування у 35 країнах світу.


Джон Пол Ледерак – американский профессор международного миростроительства в Университете Нотр-Дама, штат Индиана, и по совместительству заслуженный ученый Восточного меннонитского университета. Он много писал о разрешении конфликтов и посредничестве. Он имеет докторскую степень по социологии Университета Колорадо. В 1994 году стал директором-основателем Центра правосудия и миростроительства в Восточном меннонитском университете, где был профессором. В настоящее время он работает в фонде Humanity United. Будучи старшим научным сотрудником Humanity United, доктор Ледерак опирается на свой опыт трансформации конфликтов, чтобы помочь HU в разработке и совершенствовании измеряемых и влиятельных долгосрочных стратегий. Доктор Ледерак получил международное признание за свою новаторскую работу в области примирения и посреднической деятельности. Он предоставлял консультации по построению мира в Сомали, Северной Ирландии, Колумбии, стране Басков, Филиппинах, Таджикистане, Непале, а также в Восточной и Западной Африке. Он также помог разработать и провести сотни учебных программ по трансформации конфликтов, посредничества и международного миростроительстве в 35 странах мира.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти