Маріуш Коженовський

Маріуш Коженовський – історик, професор Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, дослідник діяльності поляків на території Російської імперії на зламі ХІХ-ХХ століть. 

Автор наукових та науково-популярних книг. Українською перекладено дві його праці: «За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках» та «Поляки на Сході України 1832–1921 рр.».

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти