Храмовая архитектура армян на территории Украины

Наклад закінчився
Погортати книгу
ОПИС

Монографія являє собою дослідження архітектури вірменських храмів на території України в період з XI по XIX ст. У процесі дослідження складено перелік понад 160 сакральних споруд, з яких до нашого часу повністю збереглося 32 храму і 15 частково зруйновані. Монографія заснована на історіографічних та іконографічних матеріалах, а також на даних, отриманих в результаті проведених натурних обстежень. На території України в досліджуваний період сформувалися дві Церкви: Вірменська Апостольська (вірмени-григоріани) і Вірменська Уніатська (вірмени-уніати). Незалежно від підпорядкування, при будівництві храму вірмени дотримувалися загальних канонів побудови храмових споруд. У монографії визначено типологічні, конструктивно-технічні та архітектурно-художні особливості храмового зодчества.


Монография представляет собой исследования архитектуры армянских храмов на территории Украины в период с XI по XIX в. В процессе исследования составлен перечень свыше 160 сакральных сооружений, из которых до нашего времени полностью сохранились 32 храма и 15 частично разрушены. Монография основана на историографических и иконографических материалах, а также на данных, полученных в результате проведенных натурных обследований. На территории Украины в изучаемый период сформировались две Церкви: Армянская Апостольская (армяне-григориане) и Армянская Униатская (армяне-униаты). Независимо от подчинения, при строительстве храма армяне придерживались общих канонов построения храмовых сооружений. В монографии определены типологические, конструктивно-технические и архитектурно-художественные особенности храмового зодчества. 

Категорії Культурологія, Християнство
Мова російська
Переклад Наталія Риндюк
Обкладинка тверда
Фомат 245 х 178 мм
Кількість сторінок 248, з іл.
ISBN 978-966-378-698-8
Відео
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти