Очерки истории еврейской культуры в России и Польше

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

У книзі Давида Фішмана, американського історика, професора Єврейської теологічної семінарії (Нью-Йорк), розглядається становлення сучасної секулярної культури на їдиш. У нарисах, що склали книгу, робиться спроба поглянути на цю культуру з історичної точки зору, тобто зв’язати тенденції її розвитку з суспільно-політичними умовами, а також з різними інтелектуальними течіями в середовищі східноєвропейського єврейства. Вивчається також сформована в рамках культури на їдиші інституційна інфраструктура: періодична преса, видавництва, бібліотеки, театри, літературні та інші просвітницькі суспільства, школи, наукові установи. Особлива увага приділяється взаєминам між культурою на їдиші та єврейськими громадсько-політичними рухами, у тому числі сіонізмом і Бундом. Книга складається з двох частин. Перша з них присвячена царській Росії, друга — міжвоєнній Польщі.


В книге Давида Фишмана, американского историка, профессора Еврейской теологической семинарии (Нью-Йорк), рассматривается становление современной секулярной культуры на идиш. В очерках, составивших книгу, делается попытка взглянуть на эту культуру с исторической точки зрения, то есть связать тенденции ее развития с общественно-политическими условиями, а также с различными интеллектуальными течениями в среде восточноевропейского еврейства. Изучается также сформированная в рамках культуры на идише институциональная инфраструктура: периодическая печать, издательства, библиотеки, театры, литературные и другие просветительские общества, школы, научные учреждения. Особое внимание уделяется взаимоотношениям между культурой на идише и еврейскими общественно-политическими движениями, в том числе сионизмом и Бундом. Книга состоит из двух частей. Первая из них посвящена царской России, вторая — межвоенной Польши.

Категорії Юдаїка
Мова російська
Переклад Глебовської Олександри, Френкель Олександра
Обкладинка м’яка
Формат 135х210 мм
Кількість сторінок 288
Вага 0.37 кг
ISBN 978-966-378-413-7
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти