Старец Аникита: духовный путь святости

Паперова книга
136 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Старец Аникита: духовный путь святости. Материалы к жизнеописанию. С приложением сочинений иеросхимонаха Аникиты (князя Ширинского-Шихматова) / Приложения, ред. и комментарии  Забелин К. В. (2-е издание). 

Видано книгу про афонського і одеського старця Аникиту, який став прототипом образу «старця Зосими» в романі Ф. Достоєвського «Брати Карамазови»

Нове видання книги дослідника Афона Сергія Шумило під назвою «Старець Аникита: духовний шлях святості» побачило світ у Києві. Книга присвячена працям і постаті видатного подвижника і старця ієросхимонаха Аникити (в миру – князя Сергія Олександровича Ширинського-Шихматова; 1783 - 1837).

Старець Аникита по праву вважається одним з відновлювачів слов'янського чернецтва на Афоні на початку XIX століття. До свого прибуття на Афон він на запрошення архімандрита Порфирія (Успенського) близько року жив і служив в Одесі у Свято-Успенському монастирі, так що по праву вважається не тільки афонським, а й одеським подвижником.

Як зазначив автор книги Сергій Шумило, найбільше вражають в житії старця його глибоке смирення, любвеобільність і лагідність, суміщені із суворим аскетизмом і подвижництвом. У книзі наводяться факти того, що саме життя і служіння старця Аникити послужили одним із прототипів для створення Ф. М. Достоєвським збірного образу «старця Зосими» в його знаменитому романі «Брати Карамазови».

Книга складається з двох частин. Перша частина містить найповніший на сьогоднішній день біографічний нарис про життя, служіння і подвиги старця Аникити. У другій частині книги вміщено праці подвижника: опис подорожі ієросхимонаха Аникити по святих місцях Сходу, житіє свт. Митрофана Воронезького, автором якого є сам о. Аникита, а також духовна поезія майбутнього ченця. Книга ілюстрована кольоровою фотовклейкою, в якій публікуються фотографії раки з чесними останками старця Аникити, а також фотографії Святої Гори Афон.

Написання цієї книги незадовго до своєї кончини благословив ігумен Афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря схіархимандрит Ієремія (Альохін, 1915-2016), вступне слово якого також публікується на початку книги.

Видання книги здійснено Міжнародним інститутом афонської спадщини спільно з Одеським Свято-Іллінським чоловічим монастирем.

Книга буде цікава як фахівцям, так і всім, хто цікавиться церковною історією, літературою і православ'ям.


Старец Аникита: духовный путь святости. Материалы к жизнеописанию. С приложением сочинений иеросхимонаха Аникиты (князя Ширинского-Шихматова) / Приложения, ред. и комментарии  Забелин К. В. (2-е издание). 

Издана книга об афонском и одесском старце Аниките, ставшем прототипом образа «старца Зосимы» в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»

Новое издание книги исследователя Афона Сергея Шумило под названием «Старец Аникита: духовный путь святости» увидело свет в Киеве. Книга посвящена трудам и личности выдающегося подвижника и старца иеросхимонаха Аникиты (в миру – князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова; 1783 – 1837).

Старец Аникита по праву считается одним из возобновителей славянского монашества на Афоне в начале XIX века. До своего прибытия на Афон он по приглашению архимандрита Порфирия (Успенского) около года жил и служил в Одессе в Свято-Успенском монастыре, так что по праву считается не только афонским, но и одесским подвижником.

Как отметил автор книги Сергей Шумило, более всего поражают в житии старца его глубочайшее смирение, любовь и кротость, совмещенные со строгим аскетизмом и подвижничеством. В книге приводятся факты того, что именно жизнь и служение старца Аникиты послужили одним из прототипов для создания Ф. М. Достоевским собирательного образа «старца Зосимы» в его знаменитом романе «Братья Карамазовы».

Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит самый полный на сегодняшний день биографический очерк о жизни, служении и подвигах старца Аникиты. Во второй части книги помещены труды подвижника: описание путешествия иеросхимонаха Аникиты по святым местам Востока, житие свт. Митрофана Воронежского, автором которого является сам отец Аникита, а также духовная поэзия будущего инока. Книга иллюстрирована цветной фотовклейкой, в которой публикуются подробные фотографии раки с честными останками старца Аникиты, а также фотографии Святой Горы Афон.

Написание этой книги незадолго до своей кончины благословил игумен Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин, 1915–2016), вступительное слово которого также публикуется в начале книги.

Издание книги осуществлено Международным институтом афонского наследия совместно с Одесским Свято-Ильинским мужским монастырем.

Книга будет интересна как специалистам, так и всем интересующимся церковной историей, литературой и православием.

Категорії Історія, Книги партнерів
Мова російська
Обкладинка інтегральна
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 328 с., іл.
ISBN 978-966-139-103-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти