Роль образов и почитание икон в восточных православных церквах

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Що ми знаємо про сучасне життя християн Східних Церков? Яким чином знайомство з їхнім досвідом віри здатне надихати нас та звільнювати від хибних упереджень, байдужості та відчуженості? На ці та багато інших питань Крістін Шайо відповідає не лише як вчений-теоретик, але й через живі зустрічі з різними християнськими традиціями. В центрі цієї книги — малодосліджений світ ікон давньосхідного християнства. Досвід багаторічного спостереження за життям християн Сходу допомагає автору відкривати красу їхньої простої та осмисленої апостольської віри.

Без глибокого взаємного впізнавання не може бути подоланий історичний розрив і пройдений шлях до відновлення повного церковного сопричастя між двома родинами церков — Православною та Східними Православними Церквами. Саме надія на впізнавання надихає Шайо, яка прагне запросити до такого діалогу всіх православних християн і всіх небайдужих.

Книга адресована культурологам, мистецтвознавцям, іконописцям, вченим і студентам духовних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться християнським Сходом.


Что мы знаем о современной жизни христиан Восточных Церквей? Каким образом знакомство с их опытом веры способно вдохновлять нас и освобождать от ложных предубеждений, равнодушия и отчуждения? На эти и многие другие вопросы Кристин Шайо отвечает не только как ученый-теоретик, но и через живые встречи с различными христианскими традициями. В центре этой книги — малоисследованный мир икон древневосточного христианства. Опыт многолетнего наблюдения за жизнью христиан Востока помогает автору открывать красоту их простой и осмысленной апостольской веры.

Без глубокого взаимного узнавания не может быть преодолен исторический разрыв и пройден путь к восстановлению полного церковного общения между двумя семьями церквей — Православной и Восточными Православными Церквами. Именно надежда на узнавание вдохновляет Шайо, которая стремится пригласить к такому диалогу всех православных христиан и всех неравнодушных.

Книга адресована культурологам, искусствоведам, иконописцам, ученым и студентам духовных учебных заведений, а также всем, кто интересуется христианским Востоком.

Категорії Культурологія, Християнство
Мова російська
Переклад з фр. Олексія Панича
Обкладинка м’яка
Формат 140х200 мм
Кількість сторінок 128
Вага 0.11 кг
ISBN 978-966-378-549-3
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти