Пушкин и западноевропейская философская традиция

250 грн
Погортати книгу
ОПИС

"Поет і нічого більше"; "у суті своїй поет", — так зазвичай, звертаючись до формул М. В. Гоголя, судять про Пушкіна. Як мислитель найбільший російський поет, "найрозумніший муж Росії" виявився вивченим явно недостатньо. Монографія присвячена філософським аспектам пушкінської спадщини. Розглядаються еволюція релігійно-філософських поглядів поета від французького скептицизму до німецького ідеалізму, деякі аспекти великих і складних проблем "Пушкін і класична німецька філософія", "Пушкін і Гете", а також зв'язки, що існують між творчістю Пушкіна та ідеями мислителів античності, середньовіччя, Відродження, XVII-XX ст.

Для студентів, викладачів гуманітарних дисциплін, науковців, пушкіністів і всіх, хто цікавиться філософськими проблемами художньої літератури.


“Поэт и ничего больше”; “в существе своем поэт”, — так обычно, обращаясь к формулам Н. В. Гоголя, судят о Пушкине. В качестве мыслителя величайший русский поэт, “умнейший муж России” оказался изученным явно недостаточно. Монография посвящена философским аспектам пушкинского наследия. Рассматриваются эволюция религиозно-философских воззрений поэта от французского скептицизма к немецкому идеализму, некоторые аспекты обширных и сложных проблем “Пушкин и классическая немецкая философия”, “Пушкин и Гете”, а также связи, существующие между творчеством Пушкина и идеями мыслителей античности, средневековья, Возрождения, XVII–XX вв.

Для студентов, преподавателей гуманитарных дисциплин, научных работников, пушкинистов и всех, кто интересуется философскими проблемами художественной литературы.

Категорії Культурологія, Філософія, Літературознавство
Мова російська
Обкладинка тверда
Фомат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 496
ISBN 978-966-378-700-8
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти