«Прежде всего, он искал подлинности»: Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского

Паперова книга
50 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

У книзі Віктора Летцева вперше цілісно висвітлений життєвий і творчий шлях видатного вітчизняного мислителя, філософа, психолога, педагога, богослова та церковно-громадського діяча В. В. Зеньковського (1881-1962), розкриті витоки його світогляду, простежені основні лінії його багатогранної творчості (філософська психологія, персонологія, антропологія, християнська філософія) і коротко охарактеризовані деякі найбільш значущі його твори. На закінчення нарису намічені шляхи і контексти подальшого вивчення творчої спадщини  мислителя. У додатку представлена ​​докладна бібліографія праць В. В. Зеньківського, а також сучасних досліджень його творчості.

Книга адресована всім, хто цікавиться історією вітчизняної думки та культури.


В книге Виктора Летцева впервые целостно освещен жизненный и творческий путь выдающегося отечественного мыслителя, философа, психолога, педагога, богослова и церковно-общественного деятеля В. В. Зеньковского (1881-1962), раскрыты истоки его мировоззрения, прослежены основные линии его многогранного творчества (философская психология, персонология, антропология, христианская философия) и коротко охарактеризованы некоторые наиболее значимые его произведения. В заключение очерка намечены пути и контексты дальнейшего изучения творческого наследия мыслителя. В приложении представлена ​​подробная библиография трудов В. В. Зеньковского, а также современных исследований его творчества.

Книга адресована всем, кто интересуется историей отечественной мысли и культуры.

Категорії Біографія, Християнство
Мова російська
Обкладинка М’яка
Формат 84х108/16
Кількість сторінок 184
ISBN 978-966-378-346-8
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти