Предание и перевод

Наклад закінчився
Погортати книгу
ОПИС

В книзі зібрані матеріали XIII щорічної міжнародної конференції «Успенські читання» (Київ, вересень 2013), що присвячені досить актуальній темі. Передання і переклад у широкому і вузькому сенсі слова — найважливіші умови спілкування між народами і культурами, просвіти, навчання вірі і передачі її наступним поколінням. Неможливо переоцінити роль перекладацької справи в релігійній та культурній історії нашої країни. За словами святого Костянтина-Кирила Філософа, завдяки перекладу Святого Письма і богослужбових книг на слов’янську мову, ми увійшли в число народів, «Богу славу въздающе своим языком къждо». Взаємним суперечкам, непорозумінням і відчуженням протистоїть давня традиція спілкування, прагнення зрозуміти один одного, домовитися і прийти до згоди. Богослови, філософи, культурологи з України та багатьох країн світу плідно розвивають цю тематику.

Книга адресована всім, хто цікавиться християнською культурою, духовною і богословською освітою, їх взаємовідношенням зі світською культурою.


В книге собраны материалы XIII ежегодной международной конференции «Успенские чтения» (Киев, сентябрь 2013), посвященные достаточно актуальной теме. Передачи и перевод в широком и узком смысле слова — важнейшие условия общения между народами и культурами, просвещения, обучения вере и передачи ее последующим поколениям. Невозможно переоценить роль переводческого дела в религиозной и культурной истории нашей страны. По словам святого Константина-Кирилла Философа, благодаря переводу Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык, мы вошли в число народов, «Богу славу въздающе своим языком къждо». Взаимным спорам, недоразумением и отчуждением противостоит давняя традиция общения, стремление понять друг друга, договориться и прийти к согласию. Богословы, философы, культурологи из Украины и многих стран мира плодотворно развивают эту тему.

Книга адресована всем, кто интересуется христианской культурой, духовным и богословским образованием, их взаимоотношением со светской культурой.

Мова російська
Обкладинка Тверда
Фомат 150х205 мм
Кількість сторінок 432
Вага 0.55 кг
ISBN 978-966-378-357-4
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти