Построение мира. Устойчивое примирение в разделенных обществах

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

«Розбудова миру» — основоположна праця Дж. П. Ледерака у сфері розв’язання конфліктів та миробудівництва. Автор роз’яснює, чому важливо виходити за межі «традиційної» дипломатії, яка зазвичай покладається на топ-лідерів та діє у короткостроковій перспективі, й переходити до багаторівневого підходу, що наголошує на множинності миротворницьких ролей, довгостроковій перспективі та потребі створювати інфраструктуру, яка посилює ресурси всередині суспільства й підвищує ефективність впливів іззовні.

Книжка буде цікава всім, хто вже працює або планує працювати у сфері миробудівництва: аналітикам сфери конфлікту та примирення, організаторам і фасилітаторам діалогів, медіаторам, тренерам із трансформації конфліктів на різних суспільних рівнях, представникам організацій, що надають гуманітарну допомогу, політикам, що прагнуть до розбудови миру в державі, та студентам вищих навчальних закладів.


«Построение мира» — основополагающий труд Дж. П. Ледерака в сфере разрешения конфликтов и миростроительства. Автор разъясняет, почему важно выходить за рамки «традиционной» дипломатии, которая, как правило, полагается на топ-лидеров и действует в краткосрочной перспективе, и переходить к многоуровневому подходу с ударением на множественности миротворческих ролей, долгосрочной перспективе и потребности создавать инфраструктуру, которая усиливает ресурсы внутри общества и повышает эффективность влияний извне.

Книга будет интересна всем, кто уже трудится или планирует трудиться в области миростроительства: аналитикам сферы конфликта и примирения, организаторам и фасилитаторам диалогов, медиаторам, тренерам по трансформации конфликтов на разных общественных уровнях, представителям организаций, предоставляющим гуманитарную помощь, политикам, стремящимся к построению мира в государстве, а также студентам высших учебных заведений.

Категорії Суспільство
Мова російська
Переклад Юрій Вестель, Лілія Гройсман
Обкладинка м’яка
Формат 150 х 225 мм
Кількість сторінок 272
ISBN 978-966-378-703-9
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти