Общение-Communio-Koinonia: Истоки, пути осмысления и воплощения

Немає в наявності
Погортати книгу
ОПИС

Учасники XIV щорічної міжнародної конференції «Успенські читання» (Київ, вересень 2014) діляться роздумами про різні виміри фундаментального християнського поняття спілкування (койнонії) — богословське, євхаристійне, духовно-аскетичне. Вони свідчать про його значення для діалогу між Церквами, його важливості для становлення особистості та подолання кризи сучасної культури, для розкриття сенсу європейських цінностей, а також про багато іншого. У рамках конференції відбулася презентація перекладу книги Анн-Марі Пельтьє «Библейские чтения: у истоков европейской культуры» (Київ: Дух і літера, 2014). У представленому тексті презентації автор — видатний богослов-біблеїст — та інші учасники розповідають дивовижну історію цього перекладу. Збірник матеріалів конференції буде цікавий всім, хто має відношення до духовного та богословської освіти, цікавиться діалогом богослів’я і світської культури.


Участники XIV ежегодной международной конференции «Успенские чтения» (Киев, сентябрь 2014) делятся размышлениями о различных измерения фундаментального христианского понятия общения (койнонии) — богословское, евхаристическое, духовно-аскетическое. Они свидетельствуют о его значении для диалога между Церквами, его важности для становления личности и преодоления кризиса современной культуры, для раскрытия смысла европейских ценностей, а также о многом другом. В рамках конференции состоялась презентация перевода книги Анн-Мари Пельтье «Библейские чтения: в истоков европейской культуры» (Киев: Дух и буква, 2014). В представленном тексте презентации автор — выдающийся богослов-библеист — и другие участники рассказывают удивительную историю этого перевода. Сборник материалов конференции будет интересен всем, кто имеет отношение к духовному и богословского образованию, интересуется диалогом богословия и светской культуры.

Обкладинка Тверда
Кількість сторінок 472
ISBN 978-966-378-412-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти