Мы спасаемся Его жизнью

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Священик Анатолій Жураковський (1898–1937) – новомученик, сповідник віри, богослов, духовний письменник – один із найвизначніших свідків віри в XX столітті, чиї життя і спадщина маловідомі, але залишаються актуальними в усі часи. Учень видатних київських філософів і богословів В. В. Зеньковського, В. І. Екземплярського та П. П. Кудрявцева, активний діяч Київського Релігійно-філософського товариства, він у розпал більшовицьких гонінь на Церкву приймає священний сан і засновує молодіжну громаду, яку за інтенсивністю духовного життя і значенням для суспільства можна порівняти з московською громадою отців Алексія і Сергія Мєчевих. Після арешту і заслання 1923–1924 рр. о. Анатолія знову заарештовують 1930 р. і незабаром розстрілюють у таборі за вироком «трійки».
Це видання вміщує збірку проповідей о. Анатолія та вибрані статті. Велика частина матеріалів публікується вперше за рукописами духовних чад батюшки. Книга призначена для всіх, хто цікавиться вічними цінностями християнства та нашою недавньою духовною історією.

Публікація черниці Магдалини (Глаголєвої-Пальян).


Священник Анатолий Жураковский (1898-1937) – новомученик, исповедник веры, богослов, духовный писатель – один из самых замечательных свидетелей веры в XX веке, чьи жизнь и наследие малоизвестны, но остаются актуальными во все времена. Ученик выдающихся киевских философов и богословов В. В. Зеньковского, В. И. Экземплярского и П. П. Кудрявцева, активный деятель Киевского Религиозно-философского общества, он в разгар большевистских гонений на Церковь принимает священный сан и основывает молодежную общину, которую по интенсивности духовной жизни и значению для общества можно сравнить с московской общиной отцов Алексия и Сергея Мечевых. После ареста и ссылки 1923-1924 гг. о. Анатолия вновь арестовывают 1930 и вскоре расстреливают в лагере по приговору «тройки».
Настоящее издание содержит сборник проповедей о. Анатолия и избранные статьи. Большая часть материалов публикуется впервые по рукописям духовных чад отца Анатолия. Книга предназначена для всех, кто интересуется непреходяшщими ценностями христианства и нашей недавней духовной историей.

Публикация монахини Магдалины (Глаголевой-Пальян).

Категорії Християнство
Мова російська
Обкладинка м’яка
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 384
ISBN 978-966-378-160-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти