Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс

190 грн
Погортати книгу

Електронна версія Google books

ОПИС

Георгій Флоровський (1893-1979) є одним із найвизначніших православних богословів та істориків ХХ століття, натхненником «повернення до Св. Отців Церкви» в сучасному богослов’ї. Неопатристичний напрямок Флорівського та його послідовників часто протиставляється богословському «модернізму» Сергія Булгакова та софіології. В цьому дослідженні Павло Гаврилюк аналізує інтелектуальну еволюцію Флорівського від його юнацького захоплення Володимиром Соловйовим і листування з Павлом Флоренським в Одесі до його подальшого залучення до євразійського руху на початку двадцятих років у Софії та Празі, а також викладання в Св. Сергіївському інституті в Парижі й спілкування з Булгаковим, Миколою Бердяєвим та іншими представниками релігійно-філософського ренесансу. Грунтуючись на великих архівних дослідженнях і раніше неопублікованих матеріалах, книга пропонує нове трактування шляхів православного богослов’я першої половини двадцятого століття, а також є першим монографічним осмисленням витоків, методів і змісту неопатристичного богослов’я Флорівського. Рекомендується всім, хто цікавиться православним богослов’ям. Це видання є найважливішим, виправленим і доповненим перекладом книги "Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance", опублікованої в Оксфорді в 2014 р.


Георгий Флоровский (1893-1979) является одним из крупнейших православных богословов и историков ХХ века, вдохновителем «возвращения к Св. Отцам Церкви» в современном богословии. Неопатристическое направление Флоровского и его последователей часто противопоставляется богословскому «модернизму» Сергея Булгакова и софиологии. В этом исследовании Павел Гаврилюк анализирует интеллектуальную эволюцию Флоровского от его юношеского увлечения Владимиром Соловьевым и переписки с Павлом Флоренским в Одессе до его дальнейшего привлечения к евразийскому движению в начале двадцатых годов в Софии и Праге, а также преподавания в Св. Сергиевском институте в Париже и общения с Булгаковым, Николаем Бердяевым и другими представителями религиозно-философского ренессанса. Основываясь на больших архивных исследованиях и ранее неопубликованных материалах, книга предлагает новую трактовку путей православного богословия первой половины двадцатого века, а также является первым монографическим осмыслением истоков, методов и содержания неопатристического богословия Флоровского. Рекомендуется всем, кто интересуется православным богословием. Это издание является самым важным, исправленным и дополненным переводом книги "Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance", опубликованной в Оксфорде в 2014

Категорії Біографія, Християнство
Мова російська
Переклад з англ. Панича Олексія
Обкладинка тверда
Фомат 150х205 мм
Кількість сторінок 536
Вага 0.39 кг
ISBN 978-966-378-518-9
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти