Данте, поэт желания. Комментарии к «Божественной комедии». Ад (3 изд.)

Паперова книга
200 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

«Божественна комедія » ― не просто середньовічний шедевр, а пропозиція для читача пройти шлях кожного дня і всього життя на висоті власного бажання, коли «навіть найнезначніша деталь, слово або прихильність, що зародилися сьогодні ввечері, симпатія, що зародилася вчора, все, навіть найменша річ, ― пов’язане із зірками, буттям, таємницею, і тому врятоване». Тридцятирічний досвід викладання «Божественної комедії» у найрізноманітніших аудиторіях, від шкільних уроків у створеній Франко Нембріні школі «Ла Трачча» до лекцій для домогосподарок у театрі Бергамо, втілився в бесідах, які пропонують пережити разом з Данте дивну пригоду й доторкнутися до таємниці: чому б’ється серце, чому ми встаємо вранці й маємо мужність прожити кожен день, чому народжуємо дітей і, врешті-решт, як знаходимо самих себе.

Книга адресована широкому колу читачів, які шукають в літературі розмови про справжність життя, а також літературознавцям, філософам, культурологам, педагогам, психологам і всім тим, хто цікавиться антропологією літератури.


«Божественная комедия» ― не просто средневековый шедевр, а предложение для читателя пройти путь каждого дня и всей жизни на высоте собственного желания, когда «даже самая ничтожная деталь, слово или привязанность, зародившиеся сегодня вечером, симпатия, зародившаяся вчера, все, даже самая маленькая вещь, связано со звездами, бытием, тайной, и поэтому спасено». Тридцатилетний опыт преподавания «Божественной комедии» в самых разных аудиториях, от школьных уроков в созданной Франко Нембрини школе «Ла Трачча» до лекций для домохозяек в театре Бергамо, воплотился в беседах, которые предлагают пережить вместе с Данте удивительное приключение и прикоснуться к тайне: почему бьется сердце, почему мы встаем по утрам и имеем мужество проживать каждый день, почему рождаем детей и, в конце концов, как находим самих себя.

Книга адресована широкому кругу читателей, ищущих в литературе разговора о подлинности жизни, а также литературоведам, философам, культурологам, педагогам, психологам и всем тем, кто интересуется антропологией литературы.

Серія Bibliotheca paedagodica
Категорії Культурологія, Християнство, Педагогіка
Мова російська
Переклад з італ. Тюкалової Натальї, Демічева Олексія
Обкладинка тверда
Формат 130х210 мм
Кількість сторінок 264
Вага 0.26 кг
ISBN 978-966-378-644-5
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти