Бог после метафизики. Богословская эстетика

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ДОВКОЛА КНИГИ
ОПИС

Джон Пантелеймон Мануссакіс – архімандрит Константинопольського Патріархату, професор філософії у Коледжі Святого Хреста (Бостон) і почесний член Австралійського католицького університету. Народився у Афінах і здобув освіту в США. Праці філософа присвячені релігії, феноменології (передусім, Гайдеґґера та Маріона), Платону й неоплатонічній традиції, а також патристиці.

Книга «Бог після метафізики. Богословська естетика» (God After Metaphysics. A Theological Aesthetic) присвячена феноменологічному аналізу спілкування з Богом. Автор попереджає, що «естетика» тут відсилає не до науки про прекрасне, а до «естезису» — чуттєвого сприйняття. У центрі уваги книги – три головних відчуття, за допомогою яких ми можемо пізнавати Бога – зір, слух та дотик. Чуттєве сприйняття трансцендентного – нонсенс з погляду переважної частини метафізичної традиції, що їй кидає виклик дослідження Мануссакіса.  


Джон Пантелеймон Мануссакис – архимандрит Константинопольского Патриархата, профессор философии в Колледже Святого Креста (Бостон) и почетный член Австралийского католического университета. Родился в Афинах и получил образование в США. Труды философа посвящены религии, феноменологии (прежде всего, Хайдеггера и Мариона), Платону и неоплатонической традиции, а также патристике.

Книга «Бог после метафизики. Богословская эстетика» (God After Metaphysics. A Theological Aesthetic) посвящена феноменологическому анализу общения с Богом. Автор предупреждает, что «эстетика» здесь отсылает не к науке о прекрасном, а к «эстезису» – чувственному восприятию. В центре внимания книги – три главных ощущения, с помощью которых мы можем познавать Бога – зрение, слух и осязание. Чувственное восприятие трансцендентного – нонсенс с точки зрения большей части метафизической традиции, которой бросает вызов исследования Мануссакиса.

Категорії Християнство
Мова російська
Переклад з англ. Д. Морозової
Обкладинка Тверда
Формат 84х108/32
Кількість сторінок 416
ISBN 978-966-378-361-1
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти