Библейские чтения. У истоков европейской культуры

Паперова книга
Наклад закінчився
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Головною особливістю і цінністю книги відомого біблеїста і літературознавця Анн-Марі Пельтьє є популярний виклад ряду біблійних уривків у контексті європейської культурної спадщини. Автор розглядає Святе Письмо з позицій богословської екзегези, але при цьому робить суттєвий акцент на включеність біблійного тексту в культурний контекст Європи, його вплив на різні твори літератури і мистецтва. Завдання автора — дозволити Біблії бути місцем зустрічі її читача з Іншим, і тим самим — засобом самопізнання. Уводячи читача до світу біблійних образів і подій, А.-М. Пельтьє розкриває їх  глибину і неминучу актуальність для нашого часу. На початкових етапах роботи над перекладом книги науковим консультантом був Сергій Сергійович Аверинцев.

Книга адресована як вірянам, що знайомі з Біблією і тими, хто вже пізнав багатство читання її в дусі Передання, так і світським читачам, у яких немає релігійного зв’язку з текстом, але які розуміють, що Біблія є головною матрицею культури, в якій вони живуть.


Главной особенностью и ценностью книги известного библеиста и литературоведа Анн-Мари Пельтье является популярное изложение ряда библейских отрывков в контексте европейского культурного наследия. Автор рассматривает Священное Писание с позиций богословской экзегезы, но при этом делает существенный акцент на включенность библейского текста в культурный контекст Европы, его влияние на различные произведения литературы и искусства. Задача автора — позволить Библии быть местом встречи ее читателя с Другим, и тем самым — средством самопознания. Вводя читателя в мир библейских образов и событий, А.-М. Пельтье раскрывает их глубину и неизбежную актуальность для нашего времени. На начальных этапах работы над переводом книги научным консультантом был Сергей Сергеевич Аверинцев.

Книга адресована как верующим, знакомым с Библией и теми, кто уже познал богатство чтения ее в духе Предания, так и светским читателям, у которых нет религиозной связи с текстом, но которые понимают, что Библия является главной матрицей культуры, в которой они живут.

Категорії Християнство
Мова російська
Переклад з фр. Н. Сахарової
Обкладинка тверда
Формат 150х205 мм
Кількість сторінок 456
Вага 0.55 кг
ISBN 978-966-378-353-6
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти