Японська поетика

Японська поетика

Хрестоматія

Упорядники Бондаренко І.П., Осадча Ю.В.

Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013, — 260 с.

Хрестоматія містить переклади поетологічних праць відомих японських літературознавців, письменників та поетів ІХ — ХХ ст., які суттєво вплинули на процес становлення японської поетики, значною мірою зумовили особливості процесу формування та шляхи подальшого розвитку японської національної літератури в цілому і поезії зокрема.

Хрестоматія призначена для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова і література»