Тег: Сучасна гуманітарна бібліотека

Справедливість і субсидіарність

Справедливість і субсидіарність

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

 

Виступи в Україні. – К.: Альтерпрес, 2004 – 144 с.

Книжка містить лекції відомого німецького філософа О.Гьофе, прочитані в Україні. Вони є послідовним викладом засадничих ідей його соціальної філософії, філософії держави та права, політичної антропології. Докладнiше

Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя

Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. – К.: Альтерпрес, 2004. – 104 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32 –ISBN 966-542-260-X

Ця книга – про невідворотні тенденції глобалізації, які розпочалися у 70-х роках XX сторіччя і зараз охопили всі частини земної кулі. Початок цьому процесу було покладено виникненням та нарощуванням динамічної системи електронних комунікацій, завдяки якій поняття локального і головного, периферійного і центрального втратили донедавна чітке розмежування. Терени глобалізації – не тільки економіка, але й культура, сім’я, сфера інтимних почуттів. Звертаючи увагу на загрози й виклики глобалізації, автор наголошує на думці, що її негативні тенденції цілком можливо підпорядкувати позитивним. Найпродуктивніший шлях для цього – послідовний розвиток демократії, що є невіддільним від інтенсифікації впливів громадянського суспільства на управлінські структури й процеси як всередині націй-держав, так і на європейському та глобальному рівні. Цей шлях означено терміном – «демократизація демократії». Докладнiше

Мультикультуралізм і «Політика визнання»

Мультикультуралізм і «Політика визнання»

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з англ. – К.: Альтерпрес, 2004. – 172 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32 – ISBN 966-542-178-6, ISBN 966-542-253-7

Книга представляє найвідоміший у сучасній філософській літературі аналіз проблеми мультикультуралізму. У центрі книги – есей одного з найвпливовіших сучасних західних мислителів Ч. Тейлора «Політика визнання», у якому автор детально, на матеріалі сучасних дискусій із приводу питання про ствердження людської ідентичності в культурних, політичних, національних, тендерних та освітніх процесах, досліджує витоки ідеї визнання рівної цінності різних культурних ідентичностей та її розвиток. Докладнiше

Наш постмодерний модерн

Наш постмодерний модерн

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. А.Л. Богачова, М.Д. Култаєвої, Л.А. Ситниченко. – К.: Альтерпрес, 2004. – 328 с.

Книга одного з провідних філософів сучасної Німеччини В.Вельша, яка за короткий термін витримала вже шість видань, є загальновизнаним зразком систематизації постмодерністських тенденції у західній духовній культурі. В ній реконструюється історія понятійного апарату, що знайшов широкий вжиток у сучасних філософських, культурологічних та соціологічних концепціях, а також в образотворчому мистецтві та архітектурі. Докладнiше

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор: , , ,

 

К.: Альтерпрес, 2003. – 192 с.

На основі онтологічного підходу книга висвітлює зміни, які відбуваються в понятті «культура» на тлі викликів сучасної цивілізації – процесів глобалізації, регіональних конфліктів, зокрема між культурами, масових рухів протесту. Докладнiше

Розум і право

Розум і право

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Складові інтеркультурного правового дискурсу

К.: Альтерпрес, 2003. – 264 c. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 966-542-226-X
Наклад книги закінчився

 

Книга вперше репрезентує не лише німецькомовну, але й сучасну західну філософію моралі, держави та права загалом, крізь призму нового розуміння складових інтеркультурного правового дискурсу. В роботі ґрунтовно досліджено місце права в структурі соціальних відносин, проблему розуму в праві та найістотніший критерій демократичної правової держави – права людини, а також проблеми соціальної справедливості та принцип субсидіарності, перспективи розвитку сучасної держави та європейські теорії суспільного договору. Автор органічно та аргументовано вписує своє дослідження означених проблем в контекст актуальних сучасних філософських дискусій.

Докладнiше

Політична антропологія

Політична антропологія

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з франц. О. Хоми. – К.: Альтерпрес, 2002. – 252 с.

Книга присвячена аналізу типів соціальної поведінки людини, що її спричиняють різноманітні політичні практики. Розглядаються, зокрема, мотиви, засоби й цілі маніпуляційних стратегій можновладців. Використовуючи свій досвід етнопсихолога й етнополітолога в галузі африканістики, Баландьє подає унікальні спостереження за феноменом сакралізації політичного, докладно описує сакральні техніки здійснення влади. Докладнiше

Сторiнки:12