Тег: Сучасна гуманітарна бібліотека

Постметафізичне мислення

Постметафізичне мислення

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з нім. В. Купліна. – К.: Дух і літера, 2011. – 280 с.

Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-174-7
Наклад книги закінчився!

Книжка всесвітньо відомого німецького філософа Юргена Габермаса присвячена аналізу особливостей і проблем сучасного мислення. В центрі уваги знаходиться евристичний потенціал класичних форм раціональності й ті новації (зокрема, прагматичний поворот), які характеризують філософський дискурс сучасності. Актуальність книги полягає в тому, що вона пропонує продуктивний сценарій подолання тієї непевності й навіть кризи інтелектуальної культури, яка пов’язана з викликом постмодерну та деструкцією класичних теоретичних парадигм. Стверджуючи власну позицію як постметафізичну, автор полемізує, з одного боку, з новітніми спробами повернення до метафізики філософії свідомості, а з іншого – з контекстуалістськими варіантами критики розуму. Докладнiше

Філософія сьогодні

Філософія сьогодні

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв, Філософія

Розмови з У. Беком, Г-Ґ. Ґадамером, Ю. Габермасом, Г. Йонасом, О. Гьофе, В. Гьосле, Р. Рорті та ін.

За ред. Ульриха Бьома. Пер. з нім. А.Л. Богачова. – К.: Альтерпрес, 2003. – 168 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка. – Форм. 84х108/32 – ISBN 966-542-178-6, ISBN 966-542-225-1
Наклад книги закінчився!

Книга містить тексти розмов найвідоміших філософів Німеччини та ще деяких західних країн. Предмет обговорення – сучасні проблеми, що турбують загал: навіщо нам філософія? як можливе пізнання духу і природи? чи не застаріла філософія? що єднає сучасне суспільство? чи керує право політикою? чого бракує людям у пошуку власного життя? На ці та інші питання провідні філософи сучасності пропонують свої відповіді. Докладнiше

Шлях філософії: ХІХ–ХХ століття

Шлях філософії: ХІХ–ХХ століття

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з нім. М. Д. Култаєвої, В. І. Кебуладзе, В. Терлецького.
К.: Дух і літера, 2010. – 368 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-137-2

Наклад книги закінчився

У книзі відомого історика філософії Вольфганга Рьода представлена широка панорама історичного поступу світової філософії протягом XIX–XX століть (від завершення класичної німецької філософії до наших днів). Даний том, як і перед ним опублікований «Шлях філософії: з XVIІ по XІX століття» (К., 2009), є авторським узагальненням підготовленої проф. Рьодом фундаментальної 14-томної історії філософської думки. Текст вдало поєднує концептуальність і глибину з якістю, лаконізмом та стилістичною вправністю викладу. Окрім ґрунтовного висвітлення всіх значних філософських явищ та подій середини XIX століття, дане видання містить окремий нарис розвитку філософії останніх десятиліть, написаний В. Рьодом спеціально для української публікації і відсутній навіть в останньому німецькому перевиданні 2009 року. Докладнiше

Історія релігієзнавства в Польщі

Історія релігієзнавства в Польщі

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Книга:
Історія релігієзнавства в Польщі
Ціна:
55.00 грн.
Доставка:
5.00 грн.
Кількість:
Пер. з польск. К. Новікової. – К.: Дух і літера, 2010. – 332 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-175-4

Книга польського релігієзнавця є першим за широтою дослідженням, присвяченим історії релігієнавства в Польщі з половини XIX ст. до Другої світової війни. Це перша книга в польській літературі, яка цілісно представляє досягнення польської релігієзнавчої думки, охоплюючи період від її постання як окремої сфери наукового знання і до сьогоднішнього дня. Спеціально для українського видання автор дописав цілий розділ — нарис польського релігієзнавства після Другої світової війни. Книга є на сьогодні єдиним цілісним дослідженням історії релігієзнавства. Книга є на сьогодні єдиним цілісним дослідженням історії релігієзнавства. Незаперечну цінність цієї праці становить її найповніша підбірка документів. Докладнiше

Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття

Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. В. Терлецького та О. Вєдрова. – К.: Дух і літера, 2009. – 388 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-127-3

Праця проф. Вольфганга Рьода, одного з провідних сучасних істориків філософії зображує розмаїтий розвиток філософії епохи Модерну. Розпочинаючи свій виклад із творчості Р.Декарта, якого справедливо вважають піонером новочасної філософії, він простежує все багатство ідей цієї доби та їхні видозміни при подальшому розвої філософської думки в епоху Просвітництва, в творчості І.Канта і його перших тлумачів, а також у німецькому ідеалізмі. Своєрідність запропонованого підходу яскраво виявляється в історико-філософській концепції автора, який, долучаючись до кантівського розуміння філософії як «теорії досвіду», презентує сучасне прочитання історії філософії крізь призму «критичної філософії». Докладнiше

Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі

Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. В. Купліна. — К.: Дух і літера, 2009. – 430 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-118-1

У книзі провідного німецького філософа, фундатора (поруч з Ю. Габермасом) сучасної комунікативної філософії, аналізуються основні проблеми етики комунікації. В центрі уваги – реалізація спільноти ідеальної комунікації в життєсвіті реальної комунікативної спільноти. Теоретичний засновок авторської позиції утворює граничне трансцендентально-прагматичне обґрунтування етики комунікації, з чого випливають відповіді на фундаментальні питання «Чому потрібно бути розумним?» та «Чому потрібно бути моральним?». Книга полемічно залучає широкий спектр позицій, наявних у європейській та англо-американській філософії, що робить її справжнім дзеркалом сучасного етичного дискурсу.

Докладнiше

Вступ до континентальної філософії

Вступ до континентальної філософії

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

 

Пер. з англ. Вадима Менжуліна.
К.: ТОВ «Стилос», 2008. – 152 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32
ISBN 978-966-8009-71-6
Наклад книги закынчився

Докладнiше

Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології

Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад закінчився 

Пер. з англ. Димерець Р. Й. – Київ: ППС-2002, 2007. – 510 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-96471-9-1

Всі наукові сили Заходу об’єдналися проти картезіанського “я мислю”. Настав час виступити з маніфестом на захист мислячого суб’єкта. Таким маніфестом став фундаментальний твір С.Жижека, у якому кращі традиції філософського мислення поєднані зі зразками найсучаснішого культурного та політичного дискурсу. Праця Жижека стала подією у сучасному інтелектуальному світі, виявивши прихований зв’язок між найвитонченішими думками та найгероїчнішими діями людей і їх невимовними бажаннями; продемонструвавши справжні інтенції філософів, митців та політиків і розкривши найвибуховіші секрети філософських текстів, художніх творів і політичних промов.

Демократія в епоху глобалізації

Демократія в епоху глобалізації

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв, Книжкові серії "Дух і літери"

Автор:

Пер. з нім. – К.: ППС-2002, 2007. – 436 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-96471-8-4
Наклад книги закінчився!

Відома далеко за межами Європи книга видатного німецького філософа О. Гьофе є важливою частиною цілісного політично-філософського та етичного дискурсу складного й багатовимірного процесу глобалізації, який охоплює не лише економічні, як почасти вважається, а й усі інші істотні виміри сучасного суспільного буття. У праці запропоновано точний діагноз цього процесу та відповіді на глобальні виклики сучасної епохи, які автор аргументує, спираючись на методологію новітнього філософського мислення та власне бачення актуальних дискусій у царині політичної філософії, етики та філософії права. Виклики сучасності потребують, як переконливо доводить автор, глобального справедливого та демократичного державно-правового устрою, заснованого на принципах демократії, верховенства права, поваги до гідності та прав людини. Докладнiше

Слова чоловіків (1790-1793)

Слова чоловіків (1790-1793)

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор: , ,

Наклад книги закінчився

Упоряд. Е. Бадентер. Пер. з франц. О.Хоми. – К.: Альтерпрес, 2006. – 400 с.

Основу цієї книги становить добірка текстів, присвячених проблемі надання політичних прав жінкам. Усі ці тексти було написано чоловіками доби Великої французької революції (з 1790 по 1793 рр.). Елізабет Бадентер, відома французька дослідниця, що видала цю збірку 1989 року, року двохсотліття  революції, ставила за мету відтворити сприйняття чоловіками першого етапу свідомої боротьби французьких жінок за політичне рівноправ’я. Докладнiше

Сторiнки:12