Символическая антропология

Символическая антропология

Человек религиозный и его опыт священного

Наклад книги закінчився

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2016. — 376 с. ISBN 978-966-378-443-4

Ця книга є введенням до символічної антропології, дисципліни, яка розглядає людину як живу істоту, яка характеризується особливою модальністю відношення до реального. Ця модальність може бути названа символічною або релігійною. Книга пропонує аналіз найбільш значущих теорій, що складають основу даного напрямку антропологічних досліджень. Еліаде, Відаль, Дюран — кожен з цих мислителів звертається до символу як ключа, що здатен стати визначальною і невід’ємною частиною вирішення питання про відмінну рису виду sapiens. Шлях, намічений в книзі, починається з символу і веде до двох інших «констант священного»: міфу і ритуалу.