Стилістика японської мови

Стилістика японської мови

,

К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 320с. — ISBN 978-617-7349-14-2

У підручнику розглядаються ключові поняття та загальні питаннястилістики: культура мовлення, поняття норми у стилістиці, індивідуальний стиль, текст як категорія лінгвостилістики, стилістична семасіологія. Подаються загальні відомості про японську стилістичну традицію.

У розділі «Стилістика мовних рівнів» аналізуються особливості функціонування засобів стилістики на різних стратумах японської мови: фонетичному, лексичному, синтаксичному; детально описано роль, що її відіграють для стилістики графічні засоби та засоби словотвору.

У розділі, присвяченому функціональній стилістиці, здійснюється розгляд концепції функціонального стилю та її значущості для японської мови; своє висвітлення тут знаходять офіційно-діловий, науково-технічний, публіцистичний, художній, епістолярний та розмовний стилі.

Червоною ниткою крізь увесь текст пропонованого підручника проходить тема шанобливості, ввічливості, етикетності спілкування, що завжди була і залишається однією з головних характерних рис японської лінгвокультури.