Слова чоловіків (1790-1793)

Слова чоловіків (1790-1793)

, ,

Наклад книги закінчився

Упоряд. Е. Бадентер. Пер. з франц. О.Хоми. – К.: Альтерпрес, 2006. – 400 с.

Основу цієї книги становить добірка текстів, присвячених проблемі надання політичних прав жінкам. Усі ці тексти було написано чоловіками доби Великої французької революції (з 1790 по 1793 рр.). Елізабет Бадентер, відома французька дослідниця, що видала цю збірку 1989 року, року двохсотліття  революції, ставила за мету відтворити сприйняття чоловіками першого етапу свідомої боротьби французьких жінок за політичне рівноправ’я. Значення цих текстів виходить далеко за межі гендерних досліджень, адже вони є пам’ятками однієї з перших спроб принципово змінити традиційні форми життя з позицій раціонально сконструйованої і демократично легітимованої політичної теорії.

Наше видання містить також чотири додатки до оригінального тексту – уривки з творів французьких авторів XVII століття, що дають змогу відтворити історію понад столітнього розгляду «питання про жінок» у французькому філософсько-політичному дискурсі. Майже всі тексти цієї книги вперше публікуються українською мовою. Видання супроводжують докладні коментарі, а також двомовні покажчики імен і понять; призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться філософією, гендерознавством, історією, політологією.