Сам як інший

Сам як інший

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2000. – 450 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-03-7
Наклад книги закінчився

Практична філософія Поля Рікера – вершина переосмислення проблем людської ідентичності в контексті трагічного досвіду ХХ століття.”Сам як інший” – головний твір (opus magnum) П. Рікера про філософію людини, про здатність людини на вчинок, слово та відповідь на запитання “хто я єсмь?” Рікер б’ється на два фронти: супроти екзальтації “Я” (ego) у послідовників Декарта і супроти приниження та нівелювання особистості в сучасному нігілізмі. Трагедія й самогубство цілих країн (Європа–ХХ) і окремих особистостей (зокрема, сина філософа) – не тема, а мовчазне скорботне тло, канва аскетичного сувою цієї роботи. Синтез нової філософії людини у Рікера майстерно поєднує конструктивні лінії етики, герменевтики, феноменології, аналітичної філософії, антропології, філософії релігії, історії та права.


Розсуд про людину Рікер веде як перехресне опитування таких свідків, як Арістотель і Августин, Ніцше і Гайдеггер, Левінас і Тейлор. Стратегія Рікера – це фундаментальна філософія свідчення попри “школу підозр”, з якої вийшли ідеології нелюдяності ХХ ст.
Монографія адресована всім, кого цікавить сучасний філософський синтез наук про людину.