Право і справедливість

Право і справедливість

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 216 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32– ISBN 966-7888-25-8
Нова книга Поля Рікера, одного з найвидатніших філософів сучасності, присвячена питанням філософії права, взаємозв’язку моралі, права та політики, які розглядаються на тлі класичної філософської традиції від Платона й Арістотеля до Лейбніца, Канта і Гегеля. Серед мислителів нашої межі епох філософ аналізує тези Х. Арендт, Д. Роулза і Ч. Тейлора. Своєю метою Поль Рікер проголошує виведення правової проблематики із затінку, зумовленого політизацією теми насильства в ХХ столітті.

Генезу уявлень про справедливе й несправедливе Поль Рікер визначає через первинне входження людини у сферу права з вигуком обурення: “Це несправедливо!”… Поль Рікер розвиває “філософію, в якій право могло би бути визначеним у своїй ненасильницькій специфічності, коли сторони судового процесу зазнають впливу взаєморозуміння, що може призвести до їхнього замирення”.

“Право і справедливість” – ґрунтовний внесок у сучасну правову науку і, водночас, блискучий взірець практичної філософії, адресованої науковцям правничого профілю та всім, кому не байдужа актуальна дискусія про беззаконня й закон, про реальні підвалини громадянського суспільства та правової держави.