Мистецькі карти

Мистецькі карти

Дорогі друзі!

У нашому видавництві вийшли інтелектуальні ігри:

«Художники українського авангарду»

Наклад гри закінчився

та 

«Казковий світ Ольги Рапай — Маркіш»

Наклад гри закінчився
Правила гри
Запрошуємо приєднуватися до гри і наших зарубіжних друзів!
Є правила англійською:
Rules of the games
The game «Understand Me» (use 32 cards without their pairs)
The game is designed for players aged 7 and up. The goal of the game is to collect as many cards as you can. 4, 6 or 8 players are dealt 4 cards each. The dealer chooses a card from his hand and describes it through associations it elicits (e.g., «A walk on a sunny morning» for David Burliuk’s «Spring is Coming», card # 5), and places it on the table face down. All players place the card most similar to the description from their hand on top of the one dealt by the dealer, all face down. The dealer shuffles the cards and lays them out face up. All players, except for the dealer, take turns guessing which card was the dealer’s. The players who guessed right divide the laid-out cards among them evenly. If no one guesses right, the dealer puts all his cards, except for a random one of his choosing, back into the pack. After each play, all participants take a card from the pack each. The dealer changes at each play.
Гра «Пам’ять»
Гра розрахована на гравців віком від 4–5 років. Мета гри – запам’ятати та відкрити яко- мога більше парних карт. Парна кількість карт, від 8 пар (кожна карта обов’язково має пару) розкладається на столі в довільній кількості рядів і стовбчиків прямокутником, сорочкою вгору. Кожен гравець по черзі відкриває по довільній парі карт. Якщо пара співпадає – гравець забирає її собі. Якщо ні – карти знову кладуться сорочками вгору. Хід передається наступному гравцю в будь-якому разі. Перемагає той, хто зібрав більше пар однакових карт.
Художники українського авангарду:
Олександр Архипенко (1887–1964), Казимир Малевич (1878–1935), Олександр Богомазов (1880–1930), Михайло Бойчук (1882–1937), Тимко Бойчук (1896–1922), Давид Бурлюк (1882–1967), Олександра Екстер (1882–1949), Марк Епштейн (1899–1949), Василь Єрмилов (1894–1968), Микола Касперович (1885–1938), Борис Косарьов (1897–1994), Федір Кричевський (1879–1947) та ін.
При створенні колоди використані роботи та фрагменти робіт художників – представників українського авангарду Період на межі кінця ХІХ – початку ХХ століть став переламним в історії світового та європей- ського мистецтва. Ламалися старі форми та норми – як у живописі і графіці, так і в суспільному ладі. Походячи з різних частин тоді ще Російської імперії, художники 1910–1920-х років також долучалися до процесу мистецтвотворення. Митці, які народилися, проживали в Україні чи пов’язували свою творчість із українськими мотивами, тонко відчували плин часу та зміни в новітніх тенденціях європейського образотворчого мистецтва. Реагуючи на всесвітній досвід пошуку нових ідей та форм їх утілення, започаткованого такими геніями пензля, як Вінсент ван Гог, Поль Ґоґен, а пізніше – Анрі Матісс, Пабло Пікассо тощо, вони, однак, наважувалися на власний експеримент і не відмовлялися від самобутності українського народного мистецтва та колориту. Твори художників українського авангарду були новим, своєрідним словом у мисте- цтві початку ХХ ст., сказаним на межі хаосу і порядку, урбаністичного міста і природи, об’єму і площини, реальної людини і світу знаків. Вони безумовно варті вивчення і заслуговують на місце у рядах геніальних витворів світового мистецтва.

 

«Казковий світ Ольги Рапай — Маркіш»

Правила гри

Наклад гри закінчився

Гра «Пари»
Гра розрахована на гравців від 4–5 років. Мета гри – назбирати якомога більше пар одна- кових карт. Кожному гравцю роздається по 6 карт. Гравці по колу питають кожен свого сусіда, чи є в нього карта для пари, описуючи її словами (приміром, «дідусь читає книгу» чи «жінка з птахами на голові»), і в разі наявності такої карти у сусіда, беруть карту собі та відкладають створену пару. При цьому не можна називати карту за номером або наз- вою роботи. Якщо гравець недостатньо зрозуміло описав карту, і йому дали не ту, яку він шукав, ця карта все одно переходить до нього. Після кожного кроку гравці по черзі беруть по одній карті з колоди. Виграє той, хто назбирає більше пар однакових карт.
Біографія Ольги Рапай-Маркіш
«В її рукотворному раю є тисячі відтінків почуттів,
але не знайдеш відчаю і відчайдушних же радощів.
Тут грають драми і скетчі, перевертаються з ніг на голову,
біжать, мандрують і відпочивають, повіряють
одне одному думки і мрії.
А герої – гротескно непропорційні і неймовірно
строкато вдягнені – тільки на перший погляд
здаються смішними і наївними.
Насправді вони миттєво стають зрозумілими і близькими
глядачеві. «Майстерня Ольги Рапай» – крихке царство,
створене в епоху монументалізму.»
Діана Клочко
1 серпня 1929 року в Харкові народилася Ольга Рапай (Маркіш) – скульпторка–керамістка. У 1948-56 роках вона навчалася в Київському художньому інституті. У 1956–65 – працювала на КЕКХЗ (Київському експериментальному керамічно-художньому заводі). За цей час створила близько ста робіт, брала участь у республіканських та міжнародних виставках. А 1960 року стала членом Національної спілки художників України. Практично все своє мистецьке життя Ольга Рапай прожила в Україні. Її інтелігентна сім’я повною мірою відчула всі жахи тоталітарного режиму. Мати, талановитий філолог Зінаїда Йоффе, провела частину життя за ґратами та рано померла. Батько – Перец Мар- кіш, єврейський поет, драматург і романіст, який писав мовою їдиш, трагічно загинув у ста- лінських катівнях. Сама Ольга Рапай була заслана до Казахстану. Її тоді ще майбутній чоловік, скульптор Микола Рапай, поїхав за нареченою в заслання. На всіх етапах життєвого шляху її рятували творчість і близькі люди. Повернувшись на волю, Ольга займалася порцеляновою скульптурою, керамічними розписами, декоративною та мо- нументальною керамікою, різними формами керамічної пластики. Хоча у творчому доробку майстрині спостерігається нахил до українського народного мистецтва, основними мотивами вона часто обирала біблійну тематику. Обидва віяння до Ольги прийшли через дитинство – ді- дусь та бабуся мешкали у селі, у розмальованій хаті, а дідусь дуже любив розповідати онучці історії з Біблії. Біблійні теми вона завжди трактувала довільно, інтерпретуючи у свій спосіб. 3 Крім того, образом, який часто з’являється в її творчості, є блазень, арлекін. За словами самої мисткині, блазень є уособленням вільної людини, живе поза часом і простором. Блазні Ольги Рапай не мають жодних прикметних рис, вони позбавлені навіть волосся. Звернення до народ- них мотивів також не було самоціллю майстрині. Визначальним у творчості скульпторки стала ідея створення власного світу. Світу, що заперечував існування в її житті, житті близьких їй людей і довкола неї того, що було трагічним, важким, страшним. Скульпторка померла 1 лютого 2012 року в Ізраїлі. Її твори зберігаються у фондах Міністерства культури України, Спілки художників України, у приватних колекціях України, Росії, Швейца- рії, Ізраїлю.